• twitter logo
  • threads logo

Dinî İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMER) Her Geçen Gün Gelişiyor

2017 yılında kurulan Dinî İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMER) her geçen gün gelişerek ilahiyat alanında yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. 


Bu kapsamda DİMER tarafından Ulusal İlahiyat Atıf Dizini projesi hazırlanmış, proje Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne (CÜBAP) sunularak desteklenmeye hak kazanmış olup 2018 yılı sonu itibarıyla kullanıma sunulması hedefleniyor.

İSNAD Atıf Sistemi Geliştirildi

DİMER’in gerçekleştirdiği alana katkı yapacak diğer önemli bir çalışma ise yerli ve millî İsnad Atıf Sistemi’nin geliştirilmiş olması. (www.isnadsistemi.org). 

İlahiyat alanında üretilen bilimsel yayınlarda ortak bir dil kullanımı ile ortak bir dipnot ve kaynakça sistemine uyulması, bu alanda üretilen bilimsel birikimin bibliyometrik olarak takip edilmesi ve Ulusal İlahiyat Atıf Dizini tarafından indekslenmesinde kolaylık sağladığı gibi dergilerin farklı yazım ve referans sistemleri kullanmaları sebebiyle yazarların karşı karşıya kaldığı zorluklar da giderilmiş olacak. 

Birinci sürümü yayınlanan İsnad Atıf Sistemi’nin bir diğer özelliği de gelen öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda ihtiyaç duyuldukça geliştirilerek güncellenebilecek. Bu sistemin öncelikle ilahiyat alan dergilerinde, ilahiyat alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri ile kitap türü yayınlarda kullanılması hedeflenmektedir. 

Bu sistem, ilahiyat alan dergilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş olmakla birlikte, ülkemizde ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde özellikle sosyal bilimler alanında yapılacak yayınlarda kullanılabilecek durumda olup bunun için sistemin yazım kılavuzu ve web sayfası; Arapça, İngilizce, Almanca, Rusça ve Türki Cumhuriyetlerde kullanılan lehçelerde de yayın yapacak şekilde geliştirilmektedir.

İsnad Atıf Sistemi Kılavuzu'nun şu an itibarıyla Rusça, Almanca, İngilizce, Özbekçe, Kırgızca ve Kazakçaya tercümesi başlamıştır. Ülkemizdeki ilahiyat alan dergileri ile birlikte Kırgızıstan Oş İlahiyat Fakültesi Dergisi de İsnad Atıf Sistemini kullanmaya başlamıştır.
 Haber Tarihi : 03.04.2018

AYLARA GÖRE HABERLER