TÜBİTAK ARDEB Programından Ulusoy’a Destek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Ulusoy, TÜBİTAK ARDEB programından 1002 Hızlı Destek projesi almaya hak kazandı.


"Yeni Nesil Antidepresan Etken Maddeleri Duloxetine ve Vilazodone’in Eşanlı Tayini için Duyarlı Analitik Yöntem Geliştirilmesi" başlıklı proje önerisiyle TÜBİTAK tarafından desteklenen Prof. Dr. Ulusoy, “Bu iki ilaç etken maddesi için eş zamanlı bir analiz yöntemi geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Antidepresan ilaçların giderek artan kullanımı, hem biyolojik örneklerde hem de çevresel örneklerde düşük değişimlerinin dahi izlenmesini zorunlu kılıyor.” dedi.


Konuşmasının devamında Ulusoy, “Bu doğrultuda, duyarlı ancak maliyeti yüksek hibrid teknikler yerine daha ulaşılabilir bir teknik olarak HPLC ile analiz öncesi ayırma ve zenginleştirme işlemlerinin bir arada yapıldığı katı faz ekstraksiyon (SPE) sistemi birleştirilecek. Bu kapsamda manyetik temelli adsorban sentezinin yapılması planlanmaktadır. Sentezlenen manyetik nanopartiküller ilaç etken maddeleri ile etkileşime girerek onların analiz basamağına yeterince yüksek derişimde taşınmasını sağlayacak. Önerilen proje çalışmasında hem geliştirilecek yöntemin hem de bu çalışmaya özgü sentezlenecek manyetik nanopartiküllerin bilim dünyasının ilgisini çekeceği düşünülüyor. Proje sonuçlarının üniversitemiz adına hem bilimsel konferanslarda sunulması hem de alanının iyi bilimsel dergilerinde makale olması hedefleniyor.” ifadelerini kullandı.
 


  • Haber Tarihi : 04.06.2020

AYLARA GÖRE HABERLER