Sivas İnterdisiplinler Turizm Araştırmaları Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Turizm Fakültemiz, gelişen kurumsal ve akademik altyapısı ile akademik faaliyetleri özendirici ve bölgesel gelişmelere yön verici bir rol üstlenmek hem de bilimsel tanınırlığını artırmak için ilk ulusal hakemli “Sivas İnterdisiplinler Turizm Araştırmaları Dergisi (SİTA)” Dergipark üzerinden yayın hayatına başladı. 


2017 yılında yayın hayatına başlayan Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi’nin amacı; turizmin kuramsal ve uygulama alanlarında etki oluşturabilmek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayımlamaktır. İlk sayısı Haziran 2018’de çıkan dergi yılda iki kez (Bahar-Güz) döneminde yayımlanacaktır.

Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi turizm literatürünün geliştirilmesine katkı sağlayacak Sosyal-Beşeri Bilimler, Turizm, İşletme, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek-İçecek, Turizm Ekonomisi, Yönetim, Pazarlama, Turizm Sosyolojisi, Rekreasyon, Turizm Coğrafyası, Sağlık Turizmi, İletişim, Spor, Kültür, Muhasebe, Sanat Tarihi alanlarda yapılmış araştırma veya inceleme yazılarını kabul etmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ön değerlendirme sonrasında uygun bulunduğu takdirde alan editörü aracılığı ile 2 hakeme (kör hakemlik), ihtiyaç olması hâlinde ise 3. hakeme gönderilecek, gerekli görülmesi durumunda, istatistik editörü, yazım ve dil bilgisi editörünün incelemesine de başvurulacaktır. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında “Yayın ve Yazım Kuralları”na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir.

Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız dergi hakkında yaptığı açıklamada, “Turizm Fakültemiz bünyesinde fakültenin bilimsel tanınırlığını artırmak için ilk ulusal hakemli “Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi (SİTA)” DergiPark üzerinden yayın hayatına başladı. Dergi ile turizmin kuramsal ve uygulama alanlarında etki oluşturabilecek , orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayımlamak olan derginin ileriki dönemlerde hak ettiği bilimsel kalite düzeyine ulaşacağını ümit ediyorum. Derginin hazırlamasında emeği geçen, derginin kalitesini ileri düzeye taşımak ve uluslararası forma dönüştürmek için katkılarını esirgemeyen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Suavi Ahıpaşaoğlu’na ve öğretim elemanlarına teşekkür ederim.” dedi.
 
  • Haber Tarihi : 25.09.2018

AYLARA GÖRE HABERLER