Her Türlü Görüş ve Öneri Bizim İçin Önem Taşıyor

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 26 Ekim Hasta Hakları programı düzenlendi.

 

Program kapsamında Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve hastane yönetimi Çocuk Hematoloji, Göğüs Hastalıkları ve Endokrin Bölümünde yatan hastaları ziyaret ederek Çocuk Hematoloji Bölümündeki çocuklara oyuncak, diğer bölümlerdeki hastalara ise gül hediye ettiler ve geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

 

Konu ile ilgili açıklama yapan Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, “Son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde hasta hakları konusu giderek artan bir ilgiyle karşılanıyor. Bu ilgiye bağlı olarak da sağlık alanında yapılan değişiklikler dikkate değerdir. Sağlık çalışanları, uygulamaları sırasında hastaların haklarını korumaya daha çok özen göstermektedirler. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de hastaların ‘sağlık hakkı ve hasta hakları’ konusunda artan oranlarda bilgilenmeleri ve bilinçlenmeleridir. Hastanemizde hasta hakları uygulamalarının amacı, hasta ve sağlık çalışanları arasında yaşanan veya yaşanması muhtemel sorunların çözümlenmesi ve hak ihlallerinin önlenmesidir. Bu bağlamda mevcut hasta hakları uygulamaları konusunda hasta ve yakınlarının görüşlerinin ortaya konulması önemlidir.” ifadelerine yer verdi.

 

Konuşmasının devamında Başhekim Doğan, “Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanemizde Hasta Hakları birimimiz var. Hastalarımız bizlere ulaşıp görüş, öneri, istek ve teşekkürlerini ilettikten sonra bizler de bunları dikkate alıp ilgili birim müdürleri ile görüşerek, Hasta Hakları birimi vasıtasıyla hastalarımıza geri bildirimde bulunuyoruz. Kurum kalitemizi artırabilmek adına hastalarımızın her türlü görüş ve önerileri bizim için önem taşıyor. Görüşlerini çok daha rahat iletebilecekleri, mahremiyetleri ve saygınlıklarına dikkat edilen bir kurumdan hizmet almaları için gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Hasta Hakları Günü vesilesi ile tüm vatandaşlarımıza haklarını, bu haklarına sahip çıkmalarını hatırlatmayı kendimize görev biliyoruz.” dedi.
  • Haber Tarihi : 25.10.2019

AYLARA GÖRE HABERLER