“A’dan-Z’ye Bilimsel Çalışma Planlama, Yazım ve Yayın Süreçleri”

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ADDG Çalışma Grubu ve Tıp Fakültesi Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı iş birliğiyle “Sağlık Bilimlerinde A’dan Z’ye Bilimsel Çalışma Planlama, Yazım ve Yayın Süreçleri” konulu toplantı gerçekleştirildi. 


Üniversitemiz Turizm Fakültesi Mihmandar Uygulama Oteli’nde düzenlenen programa; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Tıp Fakültemiz Kulak Burun Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Elif Altuntaş, Çalışma Grubu Başkanı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı Prof. Dr. M. Cenk Ecevit, Prof. Dr. Onur Çelik ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından bilimsel çalışma nasıl planlanır ve yürütülür, niçin bilimsel çalışma yapılır, hipotez oluşturma, çalışma tasarımı, ekip oluşturma, tez danışmanlığı süreci, veri kaydı ve değerlendirme ile ilgili anlatım yapıldı. 

Asistanlıktan öğretim üyeliğine geçiş sürecinde kazanılan bilimsel çalışma tecrübeleri ve deneyimlerinin önemli olduğunu, bilimsel çalışmaların birikimler ile ilerlediğini ifade eden Toplantı Başkanı Doç. Dr. Emine Elif Altuntaş, katılımcılara toplantı hakkında genel bilgiler vererek, “Amacımız sizleri değil; kendimizi değerlendirmek ve derneğimizle de bu konuyla ilgili geri bildirim sağlamak. Biz, eğitim faaliyetlerimizin sonuçlarını kendimize geri bildirim yapmak. Amacımız sizleri değil, kendimizi değerlendirmek.” diye konuştu.

Bilimsel çalışmaların köklü üniversitelerin öncülüğünde ilerlediğini ifade eden 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı Prof. Dr. M. Cenk Ecevit, “Köklü yerleşik gelişmekte olan üniversitelerimiz olmasa akademi olmuyor. Bu yolculukta hep beraberiz.” diye ifade etti. 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, “Tıp Fakültemizin bütün ana bilim dallarında bu tür bilimsel etkinlikler yapılıyor. Bu noktada hem üniversitemiz hem de fakültemizdeki bölümler ve ana bilim dallarının çok ciddi gayretlerinin olduğunu biliyoruz. Rektörümüzün öncülüğünde bu tür bilimsel programlara destek vermeye çalışıyoruz. Programın etkisini fakültelerde tüm ana bilim dallarında, yayın sayılarında, araştırma, çalışma sayılarında görmek istiyoruz.” diye belirtti. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hilmi Ataseven, “Biz akademiye başladığımızda gerçekten uzun slaytlarla ders anlatıyorduk. Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nin, tıp eğitimi akreditasyonu ile ilgili çalışmaları neticesinde bütün hocalarımızın tıp eğitimiyle ilgili eğiticilerin eğitimiyle ilgili bir çalışmaları oldu. Hocalarımızın da bu belgeyi alma durumu söz konusu. Üniversitemiz Tıp Fakültesi bu anlamda iyi bir faaliyet gösteriyor.” şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Onur Çelik, “Öğretirken öğrenme sürecini yaşıyoruz. Bunu aslında işin içerisine girdikten sonra zaman içerisinde öğrendik. Dünya çapında çeşitli ülkeleri gezerek, eğiticileri farklı bir perspektiften eğitiyorlar ki, onlar da o deneyimlerini kendi ülkelerinde, kendi topluluklarında aktarabilsinler. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ila 5 günlük bir çalışma kampı şeklinde minimum 8, genellikle 10-12 saatlik arasında süren bir program ve 5 aşamada tamamlanıyor. Bilimsel çalışma, bilimsel çalışmaların kullanıldığı her türlü araştırma olarak tanımlanıyor. Bilimsel yöntem, insanların bilimin fiziksel ve zihinsel yönlerini öğrenmek için kullandığı işlem ve deneyler sürecidir. Bir problemin tanınmasını ve açık bir şekilde ifade edilmesi, hipotezin hazırlanması ve test edilmesi, gözlem ve deney yoluyla veri toplanmasını içermektedir.” şeklinde konuştu.

Bilimsel çalışma yönteminin içerisinde gözlemin, hipotezin, bir deneyin olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çelik, “Oradaki oluşturacağımız gözlemlerden, o deney sırasında edilecek verilerden bir analiz yapmak lazım ve bunu da yorumlamak lazım.” diye ifade etti. 

Çeşitli oturumlarla tam gün süren etkinlik soru cevap bölümleri ile sona erdi.
 

  • Haber Tarihi : 15.01.2019

AYLARA GÖRE HABERLER