• twitter logo
  • threads logo

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine TÜBİTAK Desteği

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri Erhan Kılınç ve Yücel Taçlı’nın bitirme tezleri TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında proje desteği almaya hak kazandı.

 

Arş. Gör. Emre Delibaş’ın danışmanlığında Erhan Kılınç’a ait “Arduino Sistemi Kullanarak Wi-Fi Haberleşmeli Personel Durum Bilgi Ekranı Tasarımı” başlıklı proje ve Dr. Öğr. Üyesi Halil Arslan’ın danışmanlığında Yücel Taçlı’ya ait “802.1x Temelinde Yeni Nesil Ağ Erişim Denetimi Yaklaşımlarının Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK- 2209-A kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

 

Özgünlük ve ticarileştirilebilirlik açısından önemli bulunan projelerden Erhan Kılınç’a ait proje, IoT ve kablosuz haberleşme altyapısı üzerine inşa edilecek ve personel ofislerine yerleştirilecek durum bildirim ekipmanları üzerinden toplanacak verilerin merkezi veri tabanlarında depolanması ve bu verilerin gerçek zamanlı olarak hizmet alanlara monitörler veya web servisler aracılığıyla sunulacağı bir ürün platformunu içermektedir. Proje çıktısı ürünün bir prototipi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm koridorunda uygulamaya konulacak ve gerek test edilmesi gerekse fiilî olarak bir ihtiyacın karşılanması açısından kullanıma alınacaktır. 

 

Yücel Taçlı’ya ait proje ise ağ güvenliğinin ilk adımı olan ağ erişim kontrolü için ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini karşılayabilecek, 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna uygun olarak log kayıtlarının tutulabildiği alternatif bir ürünün yerli/milli imkânlarla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
 Haber Tarihi : 02.06.2020

AYLARA GÖRE HABERLER