“Cüzzam Tedavi Edilebilir Bir Hastalıktır”

Ocak ayının son haftasının Dünya Cüzzam (Lebra) Günü olması dolayısıyla Üniversitemiz Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Özçelik açıklamalarda bulundu. 


Prof. Dr. Özçelik açıklamasında “Lebra” kelimesinin Latince kuru ve kepekli anlamına geldiğini, ülkemizde cüzzam adıyla bilindiğini belirterek hastalığın tarihte ölümü çağrıştırdığını, toplu ölümlere ve vücutta sakatlıkların meydana gelmesine neden olan hastalıkların uzunca bir süre cüzzam adıyla anıldığını söyledi.

Özçelik, bu hastalara büyük acılar çektirildiğini ve toplama kamplarında tutulduğunu ifade ederek günümüz tıp biliminin bu bilgilerin yanlışlığını kanıtladığını anlattı. 

Dünyada 4-5 milyon civarında cüzzam hastası olduğunun bilgisini veren Prof. Dr. Özçelik, “Ülkemizde 80’li yıllarda 4 bin 500 olan hasta sayısı bugün binler civarında tahmin edilmektedir. İlimizde 80’li yıllarda 47 cüzzam hastası vardı. Bugün 10-15 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Bu hastaların tamamı tedavi edilmiştir, sakatlıkları yönünden kontrolleri yapılmaktadır.” dedi.

Cüzzam Dokunmayla Bulaşmaz

Özçelik hastalığın bulaşma şekilleri hakkında da bilgi vererek, “Cüzzam lepra basilleri ile oluşan bir hastalıktır. Bulaşma solunum yoluyla olur. Ancak çok zor bulaşır. Hastalığın kuluçka süresi (İnkübasyon süresi) uzundur. Çocukluk döneminde, tedavi olmamış hastalarla uzun süre beraber yaşama-temas olmuşsa bulaşır. Sosyo-ekonomik seviyesi yüksek kesimlerde ve gelişmiş ülkelerde bulaşma hemen hemen yok gibidir. Medya bilgilerimizin aksine dokunmakla falan filanla bulaşmaz. Bu hastalık yoksulluğun olduğu ülkelerde ve topluluklarda görülür. Hastalıktan korunmanın yolu yoksullukla ve açlıkla mücadeleden geçer.” ifadelerini kullandı. 

Cüzzamın iyileştirilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sedat Özçelik şunları kaydetti: 

“Lepra tamamen tedavi edilen bir hastalıktır, sinirleri tuttuğu için polinöropatiye (duyu kusuruna) neden olur. Tanıda gecikme, his kusurlarının gelişmesi, hastalık aktivasyonları sakatlıklara sebep olur. Zamanında tedavi olan hastalarda hiçbir sakatlık oluşmaz. Hastaların tedavisi Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda ve ülkemizdeki Lepra Tedavi Yönetmeliği ’ne göre yapılmaktadır. Hasta ilaçları ücretsizdir. İlaçlar İstanbul’da Lepra Hastanesinden temin edilir, tedavi ve kontrolleri de burada yapılabilir. Toplumdaki cüzzam hakkındaki korkunç ön yargı tamamen temelsizdir.” dedi.

 
  • Haber Tarihi : 25.01.2019

AYLARA GÖRE HABERLER