İlahiyat Fakültesinde Fıkıh Çerçevesinde İslam Şehirciliği Konferansı

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından “Fıkıh Çerçevesinde İslam Şehirciliği” konulu konferans düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, Mısır Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Eserleri Bölümü Öğretim Görevlisi Halit Abdulkerim Muhammed İmam Ebu Şeneb, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan programın açılışında yaptığı konuşmada, “Halit Abdulkerim Muhammed İmam Ebu Şeneb, İslam sanatları tarihinde gerçekten uzman bir hocamız. Kendileri fıkıh çerçevesinde İslam şehirciliği konusunda konferans verecekler. Bu manada fıkıh açısından önemli olan Kudüs, Mekke, Medine, Kayseri ve Sivas örneklerini size sunmaya çalışacaklar.” dedi.

Öğretim Görevlisi Halit Abdulkerim Muhammed İmam Ebu Şeneb ise, “İslam mimarisi İslam fıkhı esaslarına göre oluşmuş ve zamanla insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, insanların hayatlarını huzuru içerisinde yaşayabilecekleri tarzda geliştirmiştir. İslam fıkhı şehircilikte genel kurallar koymuş, başkalarına zarar vermemek şartı ile özelde insanları serbest bırakmıştır. Bu serbestlik ile nakille akıl arasındaki ittifak sağlanmıştır. İslam şehirlerini incelerken bu şehirlerin kurulduğu zaman dilimlerine gidilmeli ve o dönemin mantığı ve ihtiyaçları çerçevesinde düşünülmelidir. Din ve kültür farklılıklarını düşününce İslam dünyasındaki ihtiyaçlarla, Batı dünyasındaki ihtiyaçlar aynı olmadığı için, din ve kültürün gerektirdiği mimari unsurların farklılık göstermesi de doğaldır.” ifadelerini kullandı.

Konferans sonrası Prof. Dr. Doğan, katılımcılara teşekkür etti.  • Haber Tarihi : 21.06.2017

AYLARA GÖRE HABERLER