2019 Yılında TÜBİTAK’tan Üniversitemize Proje ve Burs Desteği

Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmalar TÜBİTAK tarafından da destekleniyor. 

 

2019 yılında Üniversitemizin akademik personeli tarafından hazırlanan TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, UİDB proje başvuruları ve BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı başvuruları desteklenmeye değer bulundu.


Desteklenmeye Değer Görülen Projeler

 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazif Elaldı, TÜBİTAK 2551 TÜBİTAK-British Council İkili iş birliği 2019 yılı çağrısı kapsamında İngiltere Halk Sağlığı kurumuyla birlikte Kırım Kongo virüsünün dağılımı, yayılımının araştırılması, yeni test kiti geliştirilmesi ve testlerin Türkiye'ye adaptasyonunu sağlayan projede yürütücü olarak desteklenmeye değer bulundu.

 

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kemal Özgür Hastaoğlu'nun proje yürütücülüğünü, Doç. Dr. Fatih Poyraz'ın da araştırmacılığını yaptığı "Yapay Açıklıklı Uzay Radar verilerinden Periyodik Yüzey Hareketlerin Belirlenmesi: PS_TimeS Yazılımının geliştirilmesi" başlıklı TÜBİTAK ARDEB 2019 1. Dönem 1001 proje önerisi desteklenmeye değer bulundu.

 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal Arslan’ın "Ateroskleroz Hastalarında Koroner Arter Plakalarının Yeniden Modellenmesinde Etkili Epigenetik Mekanizmaların Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK ARDEB 1001 projesi kabul edildi.

 

Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fazlı Sözmen tarafından hazırlanan “Yeni Nesil PDT ve PTT Etkisine Sahip Nanopartiküllerin Tasarımı, Sentezi ve in vitro Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi”  başlıklı TÜBİTAK ARDEB 1002 proje önerisi desteklenmeye hak kazandı.

 

Eğitim  Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Buldur'un yürütücülüğünü yaptığı “"Dijital Öyküleme Yöntemiyle Hazırlanan Etkileşimli Kısa Tarihsel Hikâyelerin Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi" başlıklı TÜBİTAK ARDEB 1002 proje önerisi desteklendi. Ayrıca Doç. Dr. Serkan Buldur'un  yürütücülüğünü yaptığı  “"Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve  Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi III" başlıklı projesi de  TÜBİTAK 4004 kapsamında desteklendi.    

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz'ün "M2M Destekli Yüksek Frekanslı Kesintisiz Güç Kaynağı" başlıklı 2019 TÜBİTAK BİGG 1512 proje başvurusu kabul edilmiştir. Kendi startup firmasını kurmak üzere başvuru yapan 4594 girişimciden 146’sının içine girmiş olan Dr. Aksöz bu nedenle TÜBİTAK TEYDEB’den destek almaya hak kazandı. Ayrıca Dr. Aksöz’ün “Akıllı Aydınlatma Sistemleri” patent başvurusu TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

 

Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlkay Demir'in "Yüksek Güç-Frekans Uygulamaları Için MOCVD ile Epitaksiyel AlN Kristalinin Büyütülmesi, Katkılanması, Karakterizasyonu ve Aygıt Üretimi" başlıklı TÜBİTAK ARDEB 1001 projesi kabul edildi.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sinem Suner Keklik’in “Pilates Eğitiminin Sağlıklı Bireylerde Gövde Propriosepsyonu ve Kor Kas Enduransı Üzerine Etkisinin İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK ARDEB 1002 proje önerisi desteklenmeye hak kazandı.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ÖYP öğrencisi olarak görev yapan Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Araştırma Görevlimiz Didem Mimiroğlu, hem TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek programından yürütücülüğünü yaptığı "Nanoboyutlu Yüzey Pürüzlülüğünün Nöral Hücre Davranışlarına Etkisi" başlıklı projesi desteklenmiştir. Ayrıca Araştırma Görevlimiz Didem Mimiroğlu tarafından hazırlanan "Kuru Ciltler için Hyaluronik Asit içeren Topikal Formülasyonların Hazırlanması" başlıklı bir diğer projesi de TÜBİTAK TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programından (BİGG Programı) desteklendi.


Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı Kapsamında Desteklenen Akademisyenlerimiz

 

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Kuru, 2018 yılı 2. dönem başvurusu olarak TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı kapsamında "Role of Microglia in Symphathoexcitation and Neuroinflammation" başlıklı proje önerisiyle Amerika Birleşik Devletleri Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde 1 yıl süreli araştırma bursunu almaya hak kazandı.

 

Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyemiz Emrah Dural, 2018 yılı 1. dönem başvurusu olarak TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı kapsamında "Determination of the cellular damage and the mechanisms of genotoxic chemicals caused by acute and chronic applications to specific cell lines, forming the correct risk assessments" başlıklı proje önerisiyle İngiltere Swansea University Medical School'da çalışmalarını tamamladı.

 

Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hatice Gonca Usta 2018 yılı 2. dönem başvurusu olarak TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı kapsamında “Examination of PISA 2015 Student Survey Scince Literacy Questionnaires in term of Diffirential Item Function” başlıklı proje önerisiyle Amerika Birleşik Devletleri Texas/ Dallas Southern Methodist  Üniversitesi'nde 1 yıl süreli araştırma bursunu almaya hak kazandı.

 

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyemiz Hatice Aybüke Karaoğlan, 2018 yılı 1. dönem başvurusu 2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı kapsamında 4 ay süre ile İtalya Universita Degli Studi di Milano üniversitesinde doktora tez çalışmalarının bir kısmını yapmak üzere burs kazanmış ve 2019 yılında çalışmalarını tamamlamıştır.

 

Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyemiz Hüseyin Fatih Küçükibiş, 2018 yılı 2. dönem başvurusu olarak TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı kapsamında "Göçmen ve mülteci gençlerin fiziksel aktivitelerde sosyal destek algılarının sosyal bütünleşmeleri üzerine etkilerinin araştırılması" başlıklı proje önerisiyle Amerika Birleşik Devletleri New York Suny Üniversitesi'nde 1 yıl süreli araştırma bursunu almaya hak kazandı.

 

Teknoloji Fakültesi Dr. Öğr. Üyemiz Rukiye Karakış, 2018 yılı 2. dönem başvurusu olarak TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı kapsamında " Derin Öğrenme ile İnme Hastaları ve Sağlıklı Bireylere ait Nöro-Görüntülerin Değerlendirilmesi” başlıklı proje önerisiyle Mc Gill Üniversitesi’nde (Montreal, Kanada) 1 yıl süreli araştırma bursu almaya hak kazandı.

 

Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyemiz Sema Mısır, 2018 yılı 2. dönem başvurusu olarak TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı kapsamında "Kardiyovasküler yeniden modellemede circ-Itga9'un rolü" başlıklı proje önerisiyle Toronto Sunnybrook Research Institute' de (Kanada) 1 yıl süreli araştırma bursunu almaya hak kazandı.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Eczacılık Bölümü  Dr. Öğretim Üyesi Songül Ulusoy, 2017 yılı 2’nci dönem başvurusu olarak TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı kapsamında "Development Of An Innovative Microextraction Techniques For The Determination Anticancer Drugs Anostrozole And Letrozole Derivatives In Biological Matrices" başlıklı proje önerisiyle İtalya’da,  University "G. d'Annunzio" of Chieti-Pescara, Faculty of Pharmacy'de çalışmalarını tamamladı.

 

Farklı bilim dallarında TÜBİTAK’tan proje ve burs desteği alan akademisyenlerimizi kutlar, 2020 yılında daha fazla başvurumuzun desteklenmesini temenni ederiz.
 
  • Haber Tarihi : 13.01.2020

AYLARA GÖRE HABERLER