REKTÖR DANIŞMANLARI

Prof.Dr. Recep TOPARLI

Rektör Başdanışmanı

03 Temmuz 1955 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamlayarak 1972 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 27 Ekim 1976 tarihinde adı geçen bölümden mezun oldu.
24 Ocak 1977 yine aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 17 Şubat 1981 tarihinde “Edebiyat Doktoru”, 21 Aralık 1984 tarihinde “Yardımcı Doçent”, 12 Ekim 1988 tarihinde de “Doçent” unvanlarını aldı.
16 Temmuz 1993 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesine atandı. 01 Kasım 1993 tarihinde “Profesör” oldu.
1996 yılında Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi.
Atatürk Üniversitesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesinin çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. Dört yıla yakın bir süre Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı yaptı.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesine göre 2002-2009 yılları arasında Türk Dil Kurumunda görev yaptı.
18 Ağustos 2009 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne atandı. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti.
Türk Dil Kurumunun çeşitli çalışma grupları ile yazı kurullarında görev yaptı. Özellikle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu üzerinde çalıştı.
Ellinin üzerinde yayımlanmış eseri ve çok sayıda makalesi vardır.
TRT’de yayımlanan “Bir Kelime Bir İşlem” programında bir süre Türkçe Danışmanlığı yaptı; “Sabah’ın Renkleri” programına da bir süre canlı yayın konuğu olarak katıldı.
Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ile ilgili çok sayıda konferans verdi.
21 Ekim 2010- 06 Ağustos 2012 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.
26 Aralık 2011-26 Aralık 2014 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Prof.Dr. Ahmet ALİM

Rektör Danışmanları

1961 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde doğdu.

1979 yılında Sivas Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini 1984 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde 1995 yılında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını ve 2003 yılında da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde aynı alanda doktorasını tamamladı.

1985 yılında Hakkâri Sağlık Müdürlüğü bünyesinde "Halk Sağlığı ve Bağışıklama Sorumlusu" olarak çalıştı. 1994-1995 yılları arasında Sivas İl Sağlık Müdür Yardımcısı, 2002-2012 yılları arasında da Sivas Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürü ve aynı zamanda Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu olarak görev yaptı.

İdari görevlerinin yanı sıra 2004 yılında İl Sağlık Müdürlüğü "Şarbon Çalışma Grubunda", 2006 yılı içerisinde "Sağlık Bakanlığı, Tıp Meslekleri ve Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri Denetleme Kurulu Üyesi", 2008 yılında "Kuş Gribi İl Eğitimcisi" olarak görev aldı.

2009-2012 yılları arasında İl Sağlık Müdürlüğü "Zehirlenme Epidemiyolojik Araştırma Kurulu Üyeliği" ve "İçme ve Kullanma Suyu Değerlendirme Kurulu Üyeliği", 2010-2012 yılları arasında İl Sağlık Müdürlüğü "Kanser Danışma Kurulu Üyesi" olarak çalıştı.

2012 yılında "Tıbbi Mikrobiyoloji" alanında Doçent unvanı aldı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne Dekan Yardımcısı olarak atandı.

2012-2014 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün "Hastane Laboratuvarları Kalite Yönetim Sistemi" Türkiye Eğitimcisi olarak görev yapmıştır. 2016-2017 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Genel Sekreterliği görevini sürdürdü.

2017 yılında Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına Profesör olarak atandı. 2017-2019 yılları arasında Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevine atandı.

2017 yılından itibaren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi "Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı" görevini de sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok araştırma makalesi bulunmaktadır.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Ankara Mikrobiyoloji Derneği, Türkiye Parazitoloji Derneği, AIDS Savaşım Derneği ve İnfeksiyon Dünyası gibi birçok bilimsel kuruluşa üyedir.

Doç. Dr. Enis Baha BİÇER

Rektör Danışmanları

1980 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında da doktora eğitimini tamamladı.

Uzun yıllar çeşitli kamu kurumlarında görev yaptıktan sonra, 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümüne "Öğretim Görevlisi" olarak atandı. Bu bölümde 2012 yılında "Yardımcı Doçent", 2019 yılında da "Doçent" oldu. Aynı fakültede dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunan Biçer, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Hâlen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Doç.Dr. Enis Baha Biçer, 8 Ağustos 2016 tarihinden “Rektör Danışmanı” olarak görevlendirilmiştir.

Doç.Dr. Taner ÇİFÇİ

Rektör Danışmanları

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da tamamladı. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesinde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik görevinde bulundu. 2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi, 2015 Yılında ise aynı fakültede Yardımcı Doçent oldu.

Uzmanlık alanları, coğrafya eğitimi ve değerler eğitimidir. Yayımlanmış 2 kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde, sempozyumlarda ve kongrelerde sunduğu çok sayıda tebliği ve yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Başarı belgesine layık görülmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

 

Doç. Dr. YÜKSEL AYDIN

Rektör Danışmanları

1968 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Görevine 2008 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde davam etti ve 2013 yılında aynı bölümde yardımcı doçent kadrosuna atandı. Halen görevine devam etmektedir.

2016 yılından itibaren Zara Veysel Dursun Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.