Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı Düzenlendi

 

Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı Düzenlendi

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çevrim içi olarak “Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı” düzenlendi.

 

5-6 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayda akademi dünyasından bilim insanları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Maden Tetkik Arama 1. Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumların alanında uzman temsilcileri bir araya gelerek enerjinin teorik görünümünü ve alandaki pratikleri bilimsel bir tartışma ortamında ele aldılar.

 

Çalıştayın açılış oturumunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şengönül bir konuşma gerçekleştirirken oturumun moderatörlüğünü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Genç Kavas yaptı.

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yekbaş konuşmasında Türkiye’nin hem tarihte hem de bugün bulunduğu konum itibariyle enerji savaşlarının ortasında olduğunu belirterek, “Bulunduğumuz konum öyle bir konum ki doğal kaynakların, özellikle enerji kaynaklarının tam geçiş noktasındayız. Ortadoğu ülkelerinde petrol, Orta Asya tarafında doğalgaz, kuzeyimizde Rusya’daki kaynaklar… Geçmişten bu yana baktığımızda da birçok savaşın temelinde enerjinin yattığını sizler daha iyi biliyorsunuz. Haçlı Savaşlarına baktığımızda görünürde din savaşı bile olsa arka planda bu coğrafyanın zenginliklerine ulaşma isteği vardır.” dedi.

 

Günümüzde Amerika, Rusya ve Çin’in başını çektiği ülkelerin enerjiyi ele geçirme isteklerinin olduğunu vurgulayan Yekbaş son yıllarda Türkiye’nin enerji konusunda önemli hamleler yaptığını söyledi.

 

Prof. Dr. Yekbaş; “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle Doğu Akdeniz’de, TANAP doğalgaz hattına baktığımız zaman Türkiye’nin bu konuda ciddi adımlar attığını, önemli enerji politikaları geliştirdiğini görmekteyiz. Bundan birkaç ay önce Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervi hepimizi çok sevindirdi.” ifadelerini kullandı.

 

Prof. Dr. Yekbaş şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı:

Petrolün, doğalgazın veya diğer enerji kaynaklarının verdiği zarardan kurtulmak gerektiği, rüzgâr, güneş veya farklı enerji kaynaklarına yönelerek dünyadaki hayatı daha iyi idame ettirmek için gerekenin yapılmasına yönelik adımlar atılmasının da bilincindeyiz. Dünyamızın geleceği açısından enerji kullanımının temiz enerjiye doğru yönelmesi gerektiğine inanıyoruz. Teorik olarak ortaya koyacağımız bilgilerin faydalı olacağını inanıyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şengönül ise 1970li yıllarda yaşanan enerji krizinden sonra dünyanın siyasi ve ekonomik olarak dönüşüm geçirdiğini, enerjinin dünyanın önemli sorunlarından biri haline geldiğini anlattı.

 

Şengönül; “Biz de ‘Teoride enerji nedir, ekonomideki amaçları nedir, enerji politikaları neler olmalıdır, kalkınma ve ekonomik büyüme açısından enerji politikalarının nasıl oluşturulmalıdır’ konuları hakkında bilimsel çalıştay düzenlemeye karar verdik. Burada çok değerli hocalarımız bulunmakta. Teoriden pratiğe dememizin nedeni çeşitli üniversitelerden hocalarımızın çalıştayda yer almasının yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere enerji ile ilgili bürokratik kesimden de katılımcılarımız katkıda bulunacaklardır. Rektörlüğümüze çalıştaya katkılarından dolayı teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

 

Çalıştay 4 oturum şeklinde gerçekleştirilirken, 18 katılımcı “Enerji Politikaları: Ekonomi, Sürdürülebilirlik, Güvenlik”, “Türkiye’nin Enerji Politikalarına Piyasa Gözünden Bakmak”, “Altenatif Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik”, “Nükleer, Elektrik ve Sivas İçin Enerji Fırsatları” konularında katılımcıları bilgilendirdiler.
  • Haber Tarihi : 07.04.2021

AYLARA GÖRE HABERLER