Öğrencilerimiz Sivas’ın 3 Boyutlu Kent Modelini Oluşturdular

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü son sınıfta okuyan 15 öğrenci Sivas’ın 3 boyutlu kent modelini oluşturdu.


Harita Mühendisliği Bölümü Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ercüment Ayazlı’nın danışmanlığında bitirme tezi olarak Sivas’ın 3 boyutlu kent modelini oluşturan öğrenciler önemli bir çalışmaya imza attılar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Ayazlı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Kasım ayında ihalesi ilan edilen 3 boyutlu kadastroya altlık oluşturacak verilerin hazırlanmasıyla ilgili çalışma kapsamında son sınıf öğrencilerini bu teknolojiye adapte edebilmek adına böyle bir bitirme tezi ödevi verdiğini söyledi.


Ayazlı, “3 boyutlu kadastro konusunda ülkede ilk çalışmaları yapan insanlardan birisiyim. Yaklaşık 15 senedir bu konuda çalışıyorum. Dünya standartlarında standart kabul edebileceğimiz CityGML diye bir formatımız var. Bu formatta biz bir kent modeli oluşturacağız. 3 boyutlu analizleri gerçekleştirebilmek için bu tip modellere ihtiyaç duyuluyor ve görselleştirme amaçlı çok kullanılıyor 3 boyutlu kent modelleri. Bunun haricinde özellikle kentle ilgili karar vericiler dediğimiz yerel yönetimler, planlayıcılar, üniversiteler ve kamu kurumları gibi kentin büyümesi, gelişimi, planlanmasıyla ilgili karar vericilerin de 3 boyutlu ihtiyaç duydukları bilgiler bu şekilde sağlanmış olacak. Örneğin; planlamada bu tip çalışmalar yapılabiliyor. Trafik yönetiminde çok sık kullanılabiliyor. Afet yönetiminde; deprem, yangın gibi. Ticari yönünü de konuşmak gerekirse özellikle GSM operatörlerinin ihtiyaç duyduğu, vericilerin nasıl konumlandırılabileceği gibi o tip sıklıkla kullanılan bir teknik.” dedi.


Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün başlattığı çalışmanın pilot bölge aşamasında olduğunu, önümüzdeki yıllarda Türkiye geneline yayıldığı zaman Harita Mühendisliği öğrencileri için bir istihdam sağlayacağını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ayazlı, ilerleyen yıllarda bu modeli daha da detaylandırmayı amaçladıklarını belirtti.


Ayazlı, yapılan çalışmanın aslında çok yüksek maliyetli bir çalışma olduğunu fakat kendilerinin açık kodlu yazılımlar kullanarak veya bazı yazılımların öğrenci lisansını ücretsiz kısa süreliğine temin ederek ücretsiz bir şekilde bu çalışmayı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.


3 boyutlu modelleme çalışmasının gündelik hayatta ne gibi karşılığının olduğunu da anlatarak, “Özellikle taşınmaz alım satımlarında direkt model üzerinden kişiler bilgisayar ekranında 3 boyutlu olarak aldıkları binayı, genel özelliklerini görebilecekler. Daha adilane, daha doğru bir alım-satım işlemi gerçekleştirilebilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hedeflerinden birisi de bu.” ifadelerini kullandı.


Öğrencilerden Büşra Gürbüz, “Öncelikle hocamıza teşekkür ediyoruz. Son yıllarda yapılan 3 boyutlu modellerin zeminini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri olarak yapmaya çalıştık. Mezun olduğumuzda bizim için yeni bir iş imkânı sundu. Mezunlar 3 boyutlu modeller hakkında çok donanımlı olmadıkları için en azından kendimize bir şeyler katmış olduk.” şeklinde konuştu.


Osman Korkmaz ise, “Projemiz kapsamında hızla gelişen teknoloji yakından takip etme fırsatını bulduk. Bu proje kapsamında biz bunları daha yakinen tanıyarak diğer üniversitelere ve diğer öğrencilere karşı 1-0 önde başlamış oluyoruz. Piyasada bu konular çok bilinmezken Üniversitemizin bize vermiş olduğu destekle birlikte kendimizi çok şanslı hissediyoruz.” diye kaydetti.
  • Haber Tarihi : 09.07.2019

AYLARA GÖRE HABERLER