Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK’tan 2209 Sanayi Odaklı Araştırma Proje Desteği

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde yer alan ROBOLAB’da çalışma yapan lisans öğrencilerinin “Mermer Sınıflandırılması İçin Makinalı Görü Sistem Tasarımı” projesi TÜBİTAK tarafından destekleniyor.


Dr. Öğr. Üyesi Yunis Torun danışmanlığında, Muhammet Abdurrahim Çelik, Mehmet Rıza Akbaş ve Sertaç Gülboy tarafından tasarlanan proje TÜBİTAK BİDEB tarafından 2209 Sanayi Odaklı Araştırma Proje desteği kapsamında desteklenmeye değer bulundu.


Fimar Mermer Maden AŞ’de fabrika müdürü olarak görev yapan ve aynı projenin sanayi danışmanlığını yürüten Levent Gencer, sektörde mermer karolarının deseni ve rengine bağlı olarak mermer kalitesinin değiştiğini, bu desenler ve renklerin mermer kalitesini ve mermer kalite sınıfını etkileyen en büyük etken olduğunu ifade etti.


Mermer fabrikalarında sınıflandırma işleminin işçiler tarafından göz ile seçildiğini, işçilerde zamanla yorulmaya bağlı olarak göz yanılması ve işçinin çalışma esnasındaki psikolojik durumunun mermer sınıflandırmasındaki hata oranını artırdığını belirtti.


Tasarladıkları proje ile sınıflandırma işleminin işçilerden bağımsız hale getirmeyi, yapay zekâ destekli sistem ile mermer sınıflarını öğrenen ve mermerleri öğrenilen sınıflara göre ayırt edebilen çok düşük hata oranına sahip olan bir sınıflandırma sistemi tasarladıklarını ifade eden öğrenciler, proje kapsamında Fimar Mermer Maden AŞ Sivas fabrikasından alınan 1000’e yakın mermer görüntüsü ile sistemin laboratuvar ortamında geliştirildiğini, test işlemlerini gerçekleştirdiğini ve sistemin fabrikalara entegre edilebilir bir sistem haline getirebileceklerini belirtti.
  • Haber Tarihi : 10.07.2019

AYLARA GÖRE HABERLER