İHH Yardım Kulübü’nden Çocuk Hakları Sözleşmesi Basın Açıklaması

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Kulübü tarafından BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

 

Üniversitemiz Merkezî Kafeterya önünde yapılan açıklamaya kulüp üyeleri katıldı.

 

Basın açıklamasında, “20 Kasım 1989’da kabul edilen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin otuzuncu yılını geride bırakıyoruz. Sözleşme dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu hakların korunması ve her türlü istismara, ihmale karşı dokunulmazlığını amaçlıyor olsa da, bugün insanlık ne yazık ki bu asgari standartları sağlamaktan uzak görünüyor.” ifadelerine yer verildi.

 

Açıklamanın devamında, “Çocuğun korunması, onun “bir insan” olarak sevgi ve şefkate layık olması yanında, toplumun bir parçası olması ilkesine dayanır. Çocuğun fiziki, psikolojik, zihinsel ve ahlaki gelişimi için uygun koşulların sağlanması, toplumun en temel vazifelerinden biridir. Tabiatı gereği kırılgan ve savunmasız olan çocuk, aileden başlayarak, topluma uzanan kurallar çerçevesinde korunmaya ihtiyaç duyar. Yaşamına devam eden pek çok çocuk da uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınan eğitim hakkı, kimliğin korunması hakkı, anne-baba ile yaşama hakkı, suiistimal ve ihmalden korunma hakkı, mülteci çocukların durumlarına ilişkin hakları, engelli çocukların durumlarına ilişkin hakları ve sosyal güvenlik hakkı gibi haklara sahip olmasına rağmen bu haklardan yararlanamamaktadır. Bugün korunma ihtiyacı hisseden 50 milyondan fazla çocuk yerlerinden edilmiş vaziyettedir. Bu çocukların 28 milyonu savaşlar ve aşırı yoksulluk sebebiyle yer değiştirmek mecburiyetinde kalmıştır.” diye kaydedildi.

 

Ayrıca kulüp tarafından çocuklarla ilgili resim sergisi de açıldı.
  • Haber Tarihi : 26.11.2019

AYLARA GÖRE HABERLER