Suşehri Sağlık Yüksekokulu’nda Simülasyon Eğitimi

Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin teorik eğitimlerini tamamlamalarının ardından kliniğe çıkmadan uygulama yapmalarını sağlayan Simülasyon Laboratuvarının etkin olarak kullanılabilmesini temin etmek amacıyla akademik personele yönelik bilgisayar destekli simülasyon eğitimi düzenlendi.

 

Bilgisayar Destekli Simülasyon Eğitimi hakkında bilgi veren Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Tuğut, “Hemşirelik eğitiminde temel amaç, teori ile uygulamayı birleştirebilen, eleştirel düşünebilen ve etkin problem çözme becerisi kazanmış hemşireler mezun edebilmektir. Bunun içinde eğiticilerin öğrencilerin öğrenme süreçlerini anlaması ve pratik uygulamaları klinik ortama nasıl aktaracaklarını bilmesi çok önemlidir. Bu nedenle eğiticiler yenilikçi eğitim tekniklerini takip etmeli ve kliniğe çıkmadan önce öğrencilerin uygulama becerilerini güçlendirilmelidir. Öğrencilerde kazandırılması istenen bu hedeflere ulaşılabilmesi için farklı eğitim teknikleri kullanılmaktadır. Yenilikçi eğitim tekniklerinden biri olan simülasyon, öğrencilere kliniğe çıkmadan önce uygulama becerilerini geliştirebilecekleri kliniğe benzer bir ortam oluşturmaktadır. Bilgisayar destekli simülasyon öğrencilerin keşfederek öğrenmesini ve sorun hakkında klinik karar vermesini ve uygulama sonuçlarını gözlemlemesini sağlar." dedi.

 

Bilgisayar Destekli Simülasyon Laboratuvarı’nın 2015 yılında yüksekokullarında kurulduğunu fakat etkin olarak kullanılamadığını belirten Dr. Nilüfer Tuğut, “Simülasyon laboratuvarını bu yıl öğrenciler tarafından kullanılabilir bir duruma getirmeyi, entegre simülatörler yani hasta insan simülatörlerinin sayılarını artırmayı ve eğiticilere yönelik bilgisayar destekli eğitimler vermeyi planladık. Bu planlamalar doğrultusunda simülatörlerin sayısını artırıyoruz. Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının bilgilerini güncellemeleri ve yenilikçi eğitim tekniklerini etkin kullanabilmeleri için iki günlük bilgisayar destekli simülasyon eğitici eğitimini gerçekleştirdik. Emeği geçen ve eğitime katılan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı

 


  • Haber Tarihi : 21.03.2018

AYLARA GÖRE HABERLER