SCÜ Sağlık ve Fen Bilimleri Alanında Ülkemizin Bilimsel Gelişimine Katkı Sunmaya Devam Ediyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birnur Akkaya, “Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets” (INNOGLY) COST aksiyonu çalışma grubuna kabul edildi.

 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Birnur Akkaya, “Birçok ülkenin bir araya gelerek, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve iş birliğini destekleyerek; bilimsel ve teknik araştırma alanını güçlendirmeyi hedef alan COST aksiyon projelerinde, araştırma gruplarında yer almak, yeni ve güncel konuların takip edilmesi, işi bilimsel araştırma yapmak olan akademisyenlere daha geniş kapsamda çalışma ortamı sunması nedeni ile önem arzetmektedir. 

 

COST, Ulusal alanda araştırmalarını sürdüren, alanında uzman araştırmacıları çalıştıkları alanlardaki uzman bilim insanlarıyla Avrupa merkezli uluslararası tematik ağlarda bir araya getirmeyi hedeflemekte olup özellikle bu amaç için aksiyonlarda çalışma grupları oluşturmuştur. Bu şekilde bilim insanları için bilimsel paylaşım, yeni projeler önerme, bu projeler doğrultusunda konu ile alakalı çalışma gruplarının laboratuvarlarında bilimsel araştırma olanağı sağlanması, uluslararası ağlarda bilim insanlarının birbirlerine bilimsel katkı ve donanımlarının artmasına zemin hazırlayacaktır. Ayrıca aksiyon projelerinde çalışma gruplarında Uluslararası platformda konusunda uzman olarak kabul edilen Ulusal araştırmacıların varlığını ortaya koyarak Ulusun bilim ve araştırma alanında iyi bir yerde olduğunu ve bu alanda ilerlemeyi hedeflediğini gösterecektir.” dedi.

 

Prof. Dr. Akkaya, “Bu proje kapsamında bir çalışma grubunda yer alıyor olmam ve son yıllarda popüler bir bilim dalının Üniversitemize ve Ülkemize Sağlık ve Fen Bilimleri alanında bilimsel gelişmeye katkı sağlayacak olması nedeni ile mutluyum.” dedi.
  • Haber Tarihi : 05.11.2020

AYLARA GÖRE HABERLER