Dr. Ayşe Numanoğlu Akbaş’a “En İyi Sözlü Bildiri” İkincilik Ödülü

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Numanoğlu Akbaş, uluslararası kongrede “En İyi Sözlü Bildiri” dalında ikincilik ödülü aldı. 


Üyesi Dr. Ayşe Numanoğlu Akbaş, İstanbul’da gerçekleşen Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi’nde sunduğu ‘‘Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Bireysel Yapılandırılmış Gövde Eğitiminin Vücut Yapı Ve Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Tabakalandırılmış Randomize Kontrollü Çalışma’’ adlı sözel bildiri ile “En İyi Sözlü Bildiri İkinciliği” ödülünün sahibi oldu. 

Dr. Ayşe Numanoğlu Akbaş’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
   • Haber Tarihi : 10.04.2018

AYLARA GÖRE HABERLER