TÜBİTAK 2209-A Kapsamında Eczacılık Fakültesi Öğrencisi Özdemir’e Destek

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında, lisans Eczacılık Fakültesi öğrencisi Beyzanur Özdemir’in bitirme tezi olan projesi destek almaya hak kazandı.

 

Doç. Dr. Halil İbrahim Ulusoy'un danışmanlığında hazırlanan “Antidepresan Etken Maddesi, Venlafaksin Molekülleri İçin Duyarlı Analiz Yöntemi Geliştirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK- 2209-A kapsamında desteklenmeye layık görüldü. 

 

Tüm ilaçlarda olduğu gibi antidepresanlarda da bilinçsiz kullanım hem ilacın olası olumsuz yan etkilerinin gözlenmesine hem beklenen tedavi edici etkisine ulaşılamamasına hem de vücuttan atılan ilaç metabolitlerinin ciddi çevresel kirlilikler olduğu biliniyor.

 

Bu nedenle tedavi edici dozun izlenmesi ve ilacın potansiyel olumsuz yan etkilerinin zamanında tespit edilebilmesi adına biyolojik örneklerde doğru ve hassas bir şekilde analiz edilebilmesi gerekiyor. Bu tarz analizlerin sadece pahalı altyapıya sahip belli laboratuvarlarda yapılabilmesi önemli bir sorun teşkil ediyordu. 

 

Venlafaksin moleküllerinin duyarlı ve yüksek doğrulukla analiz edilebilmesinin maliyeti oldukça yüksek iken Beyzanur Özdemir’in bitirme tezi olan projesi ile pahalı laboratuvar altyapısı gerektirmeyen basit ve kolay uygulanabilir bir analitik yöntem ile bu çalışma gerçekleştirilebilecek.  • Haber Tarihi : 01.04.2020

AYLARA GÖRE HABERLER