Üniversitemiz Türkiye Üniversiteleri Arasında 23’üncü Sırada

Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız’ın “Yeşil Yerleşke” ideali ve bunun neticesinde yürütülen çalışmalar Üniversitemizi 23’üncü sıraya taşıdı.


Göreve geldiği günden bu yana Üniversitemizdeki ağaç sayısını artırıp öğrencilerimizin daha yeşil bir yerleşkede eğitim görmelerini isteyen, insan ve tabiatın bir bütün olduğu düşüncesiyle hareket eden yönetimimizin gayretleri neticesinde Üniversitemiz dünya ve ülkemiz üniversiteleri arasında üst sıralarda yer aldı.


Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren “GreenMetric 2018 yılı Dünya Üniversiteler” sıralamasına göre, 2 yılda 160 bin ağacın dikildiği Üniversitemiz 719 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 584. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 23’üncü basamakta yer buldu.


GREEN METRİC SIRALAMASI NEDİR?


Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric Platformu, 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulmuştur.


GreenMetric Sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirmekte ve dünya çapında karşılaştırmaktadır.


GreenMetric, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


Üniversitemizin GreenMetric sıralamasına ilk başvurusu bu yıl içinde Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmış olup takibatı da bundan sonra ilgili birim tarafından yapılacaktır.


Bu kapsamdaki gerekli verilerin büyük bölümü ise Strateji ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı elemanlarınca sağlanmıştır.


http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/

  • Haber Tarihi : 26.12.2018

AYLARA GÖRE HABERLER