Sivas Epilepsi Sempozyumu Düzenlendi

Sağlık Bilimleri Fakültemiz Hemşirelik Bölümü ile Tıp Fakültemiz Nöroloji Ana Bilim Dalı iş birliği ile “Sivas Epilepsi Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyum öncesinde Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları mini bir konser verdiler.

Üniversitemiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Adil Kaya öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın yaptığı açış konuşmasında, “Kronik hastalıklar, tüm dünyada en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir ve dünyada yılda otuz altı milyon insan kronik hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Epilepsi de önemli kronik hastalıklardan biri dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ini etkileyen bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl iki milyon yeni epilepsi vakası tespit edilmekte. Genellikle herhangi bir yaş cinsiyet ya da sosyo-ekonomik durumda gözüken bir hastalık olmamakla birlikte epilepsi yaşamın ilk on altı yaş ve altmışlı yıllardan sonra görülme sıklığının artığını görüyoruz. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre epilepsi görülme sıklığı gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre iki kat daha fazla olduğu gözlemlemekteyiz. Epilepsi sık görülen önemli bir sağlık problemi ama tedavi şansı yüksek olan bir sağlık problemi. Fakat dünyanın birçok yerinde epilepsi hastaları ve aileleri sosyal etiketlenme damgalanma karşı karşıya kalabilmekte ve ayrımcı davranışlarla da karşılaşmaktadır. Bu bireyler hastalıklarını saklama herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmede gecikme gibi davranışlara yönelebilmektedir. Bu sempozyumun temel amacı epilepsi tanılı bireylere bakım veren hemşirelerin epilepsili hastanın bakımı ve izleniminde daha etkin olmalarını sağlayacak bilgilerin paylaşılması profesyonel farkındalık ve duyarlılıkların arttırılmasına katkı sağlamaktır.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr Alim Yıldız ise, “Üniversiteler sadece bilimle uğraşan yerler değildir, eğitim-öğretim yapılan yerler de değildir. Toplumu aydınlatmak için üniversitelerin mutlak görevleri vardır ki bunların başında da elbette tıp fakültesi sağlık bilimleriyle ilgili kurumlar yer alır. Bu sempozyum da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Epilepsiyle ilgili geçen yıl yine bir etkinlik yapılmıştı Türkiye de ender yapılan toplantılardan birisidir. Yurt dışından da bizi örnek alıyorlar, bu da bizim açımızdan önemli. Eski çağlardan beri bilişsel ve davranışsal açıdan farklı olduğunu da biliyoruz bu hastalığın. Söz konusu farklı algılamaların önüne geçebilmek için yapılan bilisel çalışmalar çok önemli halkımıza bunu anlatmamız gerekiyor bu da bilim insanlarının görevi. Bu açıdan yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum sempozyumda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız’ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Ahmet Suat Topaktaş açılış konferansı verdi. Tıp Fakültesi Dâhilî Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır ’Epilepsi Hastalığına Genel Bakış’ konulu sunumunu yaptı. Prof. Dr. Bolayır, “Dünyaya bakacak olursak kırsal kesimde epilepsi oranı daha fazladır. Epilepsi oranının fazla olmasında beslenme, bakım gibi koşullardan tutun da bir yaygın enfeksiyon, parazit gibi durumlar tetikleyici olabilir. Biz bize gelen hastalarda bunları sorguluyoruz." dedi.

Ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, ’Epilepsi’de Semptom Yönetimi ve Hastalığa Uyum’ konusunda dinleyicilere bilgi verdi. Prof. Dr. Tel Aydın konuşmasında, "Epilepsi bireylerle çalışırken bireyin var olan güçlerini ve yaşadığı zorlukları iyi dengelemeye çalışmamız gerekmektedir. Bunu başarabildiğimiz zaman uyumuna katkıyı sağlamış olacağız. Epilepsili bireylerin hastalığa uyumlarında önemli bir parametre de ilaç tedavisini düzenli ve önerilen şekilde sürdürebilmeleridir. Yüzde 70 oranında hastanın ilaç tedavisi ile epileptik nöbetlerden özgür, rahat bir hayat geçirme şansı vardır. İlaç tedavisinin temel amacı da nöbetin gerçekleşmesini ortadan kaldırmaktır. İlaç tedavisinde hedeflenen şey nöbetlerin tekrarlanmasını önlemektir" ifadelerini kullandı.

   • Haber Tarihi : 09.11.2017

AYLARA GÖRE HABERLER