Teknokent'te Yeni Dönem

Üniversitemizin sanayi kalkınmışlığa uzanan adresi Cumhuriyet Teknokent’teki çalışmalara hız verilirken, yapımı devam eden ek bina ile birlikte çalışmaların daha başarılı ve verimli olması amaçlanıyor.  Teknokent Genel Müdürü olarak göreve başlayan Yrd. Doç. Dr. Serdar Mercan, Cumhuriyet Teknokent’in bölgesinde emin adımlarla ilerlediğini ve buraya bağlı ofislerin şirketler tarafından rağbet gördüğünü dile getirdi.Dr. Mercan, bu kapsamda Cumhuriyet Teknokent’in Üniversitemizle birlikte çalışmak veya Üniversitemizden hizmet almak isteyen sanayi kuruluşlarının başvuracağı ilk adres olması gerektiğini ifade ederek, “Bu doğrultuda akademik bilgi birikimini ürüne çevirmek, milletimizin hizmetine sunmak isteyen akademisyenlerimizin de ilk başvuru adresi Teknokent’tir. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz Cumhuriyet Teknokent bünyesinde şirket kurabilecekleri gibi kurulmuş bir şirkete ortak da olabilirler. Akademisyenlerimiz gerekli izin işlemlerini tamamlayarak şirketlerinde kanuni bir engelle karşılaşmadan çalışabilirler. Ayrıca çalışmalarından elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır” dedi.

“Toplamda 28 Firmaya Hizmet Vermektedir”
 
Dr. Mercan, Ar-Ge ve yazılıma dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretilmesini  sağlamak amacıyla 2011 yılından bugüne kadar çalışmalarını devam ettiren Cumhuriyet Teknokent  bünyesinde bugün 28 firmaya hizmet verildiğini söyleyerek, “Cumhuriyet Teknokent bünyesindeki firma dağılımlarına baktığımızda ağırlıklı olarak yazılım firmaları olup bunun dışında savunma sanaysiinden otomotiv sanayisine kadar farklı faaliyet alanlarında firmalarımız bulunmaktadır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyetlerini yürüten Cumhuriyet Teknokent’te bulunan firmalar, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden; yazılımlar da katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır. Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri de vergi muafiyeti kapsamında olup personelin sigorta priminin %50’si devlet tarafından desteklenmektedir. Cumhuriyet Teknokent’in yaklaşık 92000 m2 lik arazisi içinde firmalarımız Bakanlık onayı alınarak bölgede üretim faaliyetlerini de yapabilmektedir.” dedi.

“Yeni Kurulacak Firmalara Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri Verilecek”
 
Cumhuriyet Teknokent bünyesinde 2013 yılında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi’nin; proje yazım ve takibi, ulusal ve uluslararası destek programları hakkında bilgilendirme, fikri ve sanayi mülkiyet hakları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sunulduğunu belirten Dr. Mercan, “Bununla birlikte yeni kurulacak firmalara girişimcilik ve kuluçka hizmetleri verilmekte olup yeni kurulan firmalara destek amaçlı olarak %75’e varan kira indirimlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır. Yapımı 2017 yılında tamamlanacak ek binamız toplamda 6.491,71 m² kapalı alana sahip olacaktır. Yeni bina ile Ar-Ge çalışmaları yapan ve yazılım alanında faaliyet gösteren 70 yeni firmaya kapılarımızı açarak yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetleri ile çalışma imkânı sunulacaktır. Ek binamızda; 3 laboratuvar, 1 konferans salonu, 3 toplantı salonu, 1 çok amaçlı salon, yemekhane, bay-bayan mescidi ile hizmete devam edilecektir. Kısa vadede mevcut firmalarımıza sanayi mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme, ayrıca ulusal ve uluslararası proje destekleri konusunda bilgilendirme ve proje hazırlama hizmetlerimiz olacaktır. Orta vadede ise firmalarımızın AR-GE çalışmaları sonucunda üretim öncesi prototiplerini ve prototip geliştirme işlemlerini Cumhuriyet Teknokent bünyesinde sağlayacaklardır. Ayrıca firmalarımızın ürünlerini yurt dışı pazarlarına satabilmeleri için destek verilmektir.” dedi.

“Organize Sanayi Bölgesindeki Firmalar Ziyaret Ediliyor”
 
Üniversite -sanayi iş birliği açısından da haftada bir gün Sivas Organize Sanayi Bölgesi’ne giderek firmaları ziyaret ettiklerini belirten Dr. Mercan, “Teknokent'te olmalarının avantajları, Teknokent'e ne gibi katkılarının olabileceğini ayrıca Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının gerekliliği hakkında firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız göreve geldiği günden itibaren Teknokent’e, önem vermekte ve Cumhuriyet Teknokent’in gerek nitelikli eleman ihtiyacının gerekse fiziksel şartlarının daha iyi hâle getirilmesi için Üniversite yönetimiyle birlikte maddi-manevi her türlü destek sunmaktadır.” dedi.

“Tüm Öğrencilerimize Kapılarımız Açıktır”
 
Teknokent olarak Üniversitemizde okuyan öğrencilere kolaylıklar sağladıklarını ifade eden Dr. Mercan, “Öğrencilerimiz Teknokent’te staj yapabilecekleri gibi aynı zamanda Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde de staj kolaylığı sağlamaktayız. Bunun dışında kendi iş fikri olan ve bu fikri geliştirmek isteyen öğrencilerimizi ön kuluçka merkezine alarak iş fikirlerini endüstriye dönüştürmelerine yardımcı olmaktayız. Bu kapsamda Teknokent olarak tüm öğrencilerimize kapımız açıktır.” dedi

 


  • Haber Tarihi : 07.12.2016

AYLARA GÖRE HABERLER