İlahiyat Söyleşileri "Söyleyecek Sözüm Var" Ana Hatlarıyla Mantık

 

Tarih: 14 Temmuz 2021 Çarşamba

 

Saat: 14:00

 

Düzenleyen: İlahiyat Fakültesi

 

Konuşmacı:

 

-Dr. Öğr. Üyesi Harun TAKCI

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Moderatör: Arş. Gör. Adil KOYUNCU


Link: webinar.cumhuriyet.edu.tr


  • Haber Tarihi : 14.07.2021

AYLARA GÖRE ETKİNLİKLER