5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 

Tarih: 14.04.2021

Saat: 13.30

 

Düzenleyen: Personel Daire Başkanlığı

 

Konuşmacı:

 

Alparslan Aydın (İç Denetçi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İç Denetim Birim Başkanlığı)
 

Link: webinar.cumhuriyet.edu.tr

 

 


  • Haber Tarihi : 14.04.2021

AYLARA GÖRE ETKİNLİKLER