Osmanlı Kitap Kültüründe Koleksiyon Çalışmaları: Tarihçe ve Usul

Tarih: 20.04.2021

 

Saat: 15.30

 

Düzenleyen: İlahiyat Fakültesi

 

Konuşmacı: Doç.Dr. Berat AÇIL (Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü) 

 

Moderatör: Arş.Gör. Salime Bera KEMİKLİ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi) 

 

Link: webinar.cumhuriyet.edu.tr


  • Haber Tarihi : 20.04.2020

AYLARA GÖRE ETKİNLİKLER