Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı

Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı

Tarih: 14 Haziran 2019- Cuma

Saat: 10.00

Yer: İlahiyat Fakültesi Konfetans Salonu  • Haber Tarihi : 14.06.2019

AYLARA GÖRE ETKİNLİKLER