İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni

Tarih : 24-25 Haziran 2019 

Saat  :09.00

Yer    : SCÜ 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonu (Yeni)
  • Haber Tarihi : 24.06.2019

AYLARA GÖRE ETKİNLİKLER