Edebiyat Fakültesi 1. Öğrenci Sempozyumu

 

Tarih: 27-28.05.2021 

 

Düzenleyen: Edebiyat Fakültesi (Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih Bölümü)

 

 

Sempozyum Sekreteryası:

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdener Pehlivan - Arkeoloji Bölümü

 

Dr. Sercan Acar - Antropoloji Bölümü

 

Öğr. Gör. Nida Anıl Kazanç - Sanat Tarihi Bölümü

 

Arş. Gör. Oğuz Şentürk - Tarih Bölümü

 

 

Moderatör:

 

Prof. Dr. Ayşen A. Yıldırım

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır

 

Doç. Dr. Meryem A. Eser

 

Doç. Dr. Aymet Yüksel

 

Link: webinar.cumhuriyet.edu.tr

 

 

 

 

 

 
  • Haber Tarihi : 28.05.2021

AYLARA GÖRE ETKİNLİKLER