Telefon :0.346.2191131

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrenci

Gerekli bilgiler ve iletişim aşağıda belirtilmiştir.

Kısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine 

 Kısmi zamanlı öğrenci çalışma saati günlük en fazla 3 (üç) saat, haftada en fazla 15 (on beş) saat ve bir ayda toplam 60 (altmış) saati geçemez. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri öğrencilerin ders programına göre Birim amirleri tarafından belirlenir. Bir aylık kısmi zamanlı öğrenci ücreti olarak asgari ücretin 1 günlük yevmüyesi esas alınarak hesaplanır.  


Başvuru Yapacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar

 1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

  • Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

  • Disiplin cezası almamış olmak,

  • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

  • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

  • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

  • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

 2. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları 


Başvuru Formu

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak isteyenler, başvuru formunu buradan indirebilirsiniz. İndir


 


Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 • Okulunuzdan alınan güncel ve onaylı öğrenci belgesi

 • 1 adet fotoğraf

 • Nüfus çüzdanı fotokopisi

 • VakıfBank İBAN numarası