Telefon :0.346.2191131

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Genel Tanıtım

 


         Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kurulmuştur.

         Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitemizin yapacağı plan ve programlar dâhilinde; öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarının korunması, beslenme, barınma, ders çalışma, dinlenme ve boş zaman aktivitelerini değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve bu amaçla bütçe imkânları dâhilinde sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri açılması, çok amaçlı (tiyatro, sinema gösterimleri vb.) salonlar tahsis edilmesi, spor salonları ve halı sahalar oluşturulması ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlendirilmiştir.

         Bu görev ve sorumluluk bilinciyle hizmet veren Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; personelimiz için birinci basamak sağlık hizmeti veren bir sağlık kuruluşu, öğrencilerimiz için sosyal, kültürel, sportif, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ihtiyaçlarını karşılayan ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda araştırmaların yapıldığı bir hizmet ve uygulama dairesidir.

         Daire Başkanlığımızca yürütülen başlıca hizmetler ise şunlardır:

  • Sağlık Hizmetleri
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
  • Sosyal Hizmetler
  • Kültürel Hizmetler
  • Spor Hizmetleri