Telefon :0.346.2191131

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Merkezinde 1 Diş Tabibi, 1 Hemşire,1 Psikolog ve 2 Berber hizmet vermektedirler.

DİŞ TABİBİ

Üniversitemiz bünyesinde bulunan personel ve öğrencilerin birinci basamak diş poliklinik hizmetlerini yürütmek, hasta muayene ve diş tedavi işlerini yapmak. İleri tetkik ve tedavi gerektiren işlemler için hastaları gerekli kuruluşlara yönlendirmek. Koruyucu diş hekimliği ile ilgili çalışmalar yapmak.

HEMŞİRE

Merkezimizdeki tıbbi sarf ve demirbaş malzemelerin envanterini tutmak, sayımlarını yapmak, istek hazırlamak. Ayrıca bu malzemelerin korunmasını ve kullanılmasını sağlamak. Hastaları tedavi öncesi karşılamak, yönlendirmek. Tedavi öncesi ve sırasında tıbbi malzemeleri hazırlamak.

 

PSİKOLOG

Üniversitemiz öğrencilerinde görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler,  İnsan ve davranışlarının psikolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar, İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar. Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Gerekli gördüğü durumlarda bir üst konumdaki tedavi alanına yönlendirir. Çözüm yollarını araştırır, bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

BERBER

Üniversitemiz personellerinin isteğine göre saç, sakal ve saç yıkama işini yapmak. Kullandığı aletlerin temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak. Ayrıca bulunduğu yerin temizliğini yapmak.

          Ayrıca Sağlık Merkezimizde Sağlık Bakanlığına bağlı 2 Aile Hekimi ve 2 Aile Sağlığı elemanı (hemşire ve ebe) hizmet vermektedir.

 AİLE HEKİMİ

Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve iyileştirici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar. Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunmak veya kişiler ile iletişime geçmek. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, iyileştirme ve danışmanlık hizmetlerini vermek. Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yeni doğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan (ergen), erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak.