Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Kuruldu

Duyuru Başlama Tarihi : 23.06.2021 - Duyuru Bitiş Tarihi : 24.07.2021

 

Üniversitemiz içerisinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere tüm sürdürülebilirlik alanlarında gerekli politikaların oluşturulması ve uygulanması amacı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi kurulmasına 2 Mayıs 2021 tarih, 11 sayılı senato toplantısında karar verilmiştir.

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Yönergesi'nin 7-1 maddesi gereği Üniversitemiz Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü olarak İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir görevlendirilmiştir.

AYLARA GÖRE DUYURULAR