Akademik Performans Destek Ödülleri

Duyuru Başlama Tarihi : 05.05.2021 - Duyuru Bitiş Tarihi : 28.05.2021

 

Üniversitemizde kadrolu veya sözleşmeli olarak tam zamanlı görev yapan araştırmacıların gerçekleştirdikleri akademik faaliyetlerin teşviki ve desteklenmesi amacıyla Akademik Performans Destek Ödülleri (APED) başvuruları alınacaktır.

 

Aşağıda belirtilen ilkeler ile ekteki Akademik Performans Destek Ödülleri (APED) Uygulama Usul ve Esaslarına göre 17 Mayıs 2021 (Pazartesi) – 28 Mayıs 2021 Cuma tarihleri arasında Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabilir.

 

1-Başvurular Ek-1 de bulunan başvuru formuna göre yapılacak olup kanıtlayıcı belgelerden oluşan bir takım fiziki çıktı dosya ile birlikte (dosyanın elektronik halini içeren) bir adet taşınabilir bellek ile teslim edilmesi gerekmektedir.

 

2-Ek-2 de bulunan Akademik Performans Destek Ödülleri (APED) Uygulama Usul ve Esaslarında detayları verilen başlıklar altında 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler Akademik Performans Destek Ödülleri kapsamında değerlendirilecektir.

 

3-Araştırmacıların başvuruda kullanacakları tüm faaliyetlerinin kanıtlayıcı belgelerle birlikte Üniversitemiz Akademik Veri Yönetim Sistemine (AVESİS) ve YÖKSİS'e eklenmiş olması ve çıktılarının başvuru dosyasına eklenmiş olması zorunludur.

 

4-Akademik Çalışmaları Teşvik ve Destekleme Komisyonu tarafından öğretim elemanlarının başvuruları değerlendirilecek olup komisyon tarafından kesinleştirilen Akademik Performans Puanı ile ödül alacak öğretim elemanları belirlenecektir. Ödül alacak akademik personelimiz için pandeminin seyri de göz önüne alınarak Akademik Performans Destek Ödül Töreni düzenlenecektir.

 

5-Akademik Performans Destek Ödülleri (APED) Uygulama Usul ve Esasları'nda belirtilen  hususların haricinde hazırlanan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

REKTÖRLÜK

AYLARA GÖRE DUYURULAR