Maaş Mutemetlerinin Dikkatine!

Duyuru Başlama Tarihi : 16.03.2021 - Duyuru Bitiş Tarihi : 23.03.2021

 

Sosyal güvenlik kurumu tarafından,

Kamu personelinin prime esas kazançları alt sınırı ile primlerinin bildirilmesi ve ödenmesi hakkında ikinci duyurusu yayımlanmıştır.

Tüm harcama birimlerimize duyurulur.

 

Duyuruya erişebileceğiniz LİNK

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AYLARA GÖRE DUYURULAR