Sürekli İşçilerin Dikkatine

Duyuru Başlama Tarihi : 02.11.2020 - Duyuru Bitiş Tarihi : 05.11.2020

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.10.2020 tarih ve E.68799 sayılı yazısı, Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 23.10.2020 tarih ve 2408969 sayılı görüş yazısına ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2020/43 sayılı genelgesine istinaden, kurumumuzda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  bünyesinde 696 KHK sürekli işçi olarak görev yapan işçilerin İş Kolları değişiklikleri yapılmıştır. Kurumumuzda yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinden, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesinin 39.maddesine göre yaralanabilmek için, sürekli işçilerin sendika üyeliği belgelerinin ya da Dayanışma aidatı dilekçesinin ibrazı gerekmektedir.

Tüm işçilerin gerekli belgeleri 05 Kasım 2020 mesai bitimine kadar ilgili Daire Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir.

AYLARA GÖRE DUYURULAR