Koronavirüs Dolayısıyla Kayıt Dondurma Hakkında YÖK Duyurusu

Duyuru Başlama Tarihi : 01.04.2020 - Duyuru Bitiş Tarihi : 15.04.2020

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI SALGININDA EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ (KAYIT DONDURMA) HAKKINDA YÖK KARARI (31.03.2020)

 

 

Bilindiği üzere küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Kurulumuz tarafından bazı kararlar alınmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere;

 

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin imkânlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için, her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin "teorik kısımlarının gerekli teknik alt yapı ve yeterliğe haiz olmaları durumunda" hangilerinin uzaktan ve dijital öğretim yöntemi ile yapılacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca karar verilmesine imkân tanınmıştır.

 

Kurulumuza yapılan muhtelif başvurularda söz konusu küresel salgın nedeniyle ikametgâhlarına dönen öğrencilerin, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlandıkları ifade edilerek uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesine imkân tanınması istenmiştir.

 

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkânlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Kurulumuz tarafından COVID-19 küresel salgını dolayısıyla:

 

  1. Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

 

  1. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;
  1. Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

 

  1. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

 

  1. Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine

 

   3. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

AYLARA GÖRE DUYURULAR