İdari Personele Duyuru

Duyuru Başlama Tarihi : 14.01.2019 - Duyuru Bitiş Tarihi : 16.01.2019

 

 

 

Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi çerçevesinde Üniversitemiz de kalite güvencesi çalışmaları yapılmakta olup sunulan hizmetin kalitesi de her geçen gün artmaktadır.


Yapılacak olan sürekli iyileştirme faaliyetlerine katkı sunması bakımından Üniversitemiz mensuplarının görüş ve önerilerinin alınması büyük önem arz etmektedir.


Bu kapsamda tüm birimlerimizde çalışan idari personelin cumhuriyet.edu.tr/anket/index.php link üzerinden Memnuniyet Anketine ulaşarak ankete katılmaları gerekmektedir.  

 

AYLARA GÖRE DUYURULAR