Telefon: 0.346.2191131

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İç Kontrol İş Akış Şemaları

Mali İşler

  1 657 - 4b ve Geçici Sözleşmeli Maaş İşlemleri İs Akış Şeması
  2 Açık İhale ile Satın Alma İş Akış Şeması
  3 Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması
  4 DMO Alımları İş Akış Şeması
  5 Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması
  6 Fazla Çalışma Mesai Ödemeleri İş Akış Şeması
  7 Hakkediş Ödemesi İş Akış Şeması
  8 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
  9 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
  10 Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
  11 Mutemet/Ayniyat İş Akış Şeması
  12 Pazarlık Usulü ile Satın Alma İş Akış Şeması
  13 Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
  14 Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
  15 Sayıştay Kararlarını İzleme İş Akış Şeması
  16 Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması
  17 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması
  18 Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması
  19 Telefon, Doğalgaz ve Dijitürk Faturaları Ödeme İş Akış Şeması
  20 Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması
  21 Yolluk Ödemeleri İş Akış Şeması
  22 Zorunlu Staj Ödemeleri İş Akış Şeması

Personel İşleri

  1 Arşiv İş Akış Şeması
  2 Daire Başkanı Onayı İş Akış Şeması
  3 Gelen Evrak İş Akış Şeması
  4 Giden Evrak İş Akış Şeması
  5 İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması
  6 İzin (Yıllık - Mazeret) Alma İş Akış Şeması
  7 Kulüp Kurma İşlemleri İş Akış Şeması
  8 Mal Bildirimi İş Akış Şeması
  9 Mazeret İzni İş Akış Şeması
  10 Sağlık Merkezi Muayene İş Akışı
  11 Salon Tahsis İş Akış Şeması
  12 Spor Deposu İş Akış Şeması
  13 Sporcu İzinleri İş Akış Şeması
  14 Topluluk / Kulüp Kapama İş Akış Şeması
  15 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Yapılan İşlerin İş Akış Şeması