Telefon: 0.346.2191131

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İç Kontrol İş Akış Şemaları

Mali İşler

  1 SKSMİ001 Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması
  2 SKSMİ002 DMO Alımları İş Akış Şeması
  3 SKSMİ003 Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması
  4 SKSMİ004 Açık İhale ile Satın Alma İş Akış Şeması
  5 SKSMİ005 Pazarlık Usulü ile Satın Alma İş Akış Şeması
  6 SKSMİ006 İdari Mali İşler Mutemet Ayniyat İş Akış Şeması
  7 SKSMİ007 Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
  8 SKSMİ008 Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
  9 SKSMİ009 Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
  10 SKSMİ010 Sayıştay Kararlarını İzleme İş Akış Şeması
  11 SKSMİ011 Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması
  12 SKSMİ012 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması
  13 SKSMİ013 Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması
  14 SKSMİ014 Telefon, Doğalgaz ve Dijitürk Faturaları Ödeme İş Akış Şeması
  15 SKSMİ015 Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması
  16 SKSMİ016 Zorunlu Staj Ödemeleri İş Akış Şeması
  17 SKSMİ017 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
  18 SKSMİ018 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
  19 SKSMİ019 657 - 4b ve Geçici Sözleşmeli Maaş İşlemleri İs Akış Şeması
  20 SKSMİ020 Yolluk Ödemeleri İş Akış Şeması
  21 SKSMİ021 Fazla Çalışma Mesai Ödemeleri İş Akış Şeması
  22 SKSMİ022 Hakkediş Ödemesi İş Akış Şeması
  23 SKSMİ023 Yurttan Depozito İade Dilekçesi

Personel İşleri

  1 SKSPİ001 Gelen Evrak İş Akış Şeması
  2 SKSPİ002 Giden Evrak İş Akış Şeması
  3 SKSPİ003 İzin (Yıllık - Mazeret) Alma İş Akış Şeması
  4 SKSPİ004 Mazeret İzni İş Akış Şeması
  5 SKSPİ005 Mal Bildirimi İş Akış Şeması
  6 SKSPİ006 İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması
  7 SKSPİ007 Arşiv İş Akış Şeması
  8 SKSPİ008 Daire Başkanı Onayı İş Akış Şeması
  9 SKSPİ009 Engelli Öğrenci Birimi
  10 SKSPİ010 Sağlık Merkezi Muayene İş Akışı
  11 SKSPİ011 Kulüp Kurma İş Akış Şeması
  12 SKSPİ012 Kulüp Kapama İş Akış Şeması
  13 SKSPİ013 Salon Tahsis İş Akış Şeması
  14 SKSPİ014 Sporcu İzinleri İş Akış Şeması
  15 SKSPİ015 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Yapılan İşlerin İş Akış Şeması
  16 SKSPİ016 Spor Deposu İş Akış Şeması
  17 SKSPİ017 Fitness Salonu İş Akışı
  18 SKSPİ018 Yurt Kayıt İş Akışı
  19 SKSPİ019 Yurt Kayıt Silme İş Akışı
  20 SKSPİ020 Hobi Geliştirme Kursları İş Akış Şeması