Telefon :0.346.2191140

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yatay Geçişler

Başlama Tarihi : 17.07.2020 - Bitiş Tarihi : 31.08.2020

 Yatay GeçişlerDUYURULAR

Diploma Birimi
Mühendislik tamamlama kayıtları