Telefon :0.346.2192666

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Genel Tanıtım

 

Birimin Temel Görevi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görev tanımı , “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 31. maddesinde tanımlanmış olup, kanun, yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun olarak, öğrencilere yönelik tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve yerine getirmektedir.