Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Başlama Tarihi : 14.07.2023 - Bitiş Tarihi : 28.07.2023

 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                 Üniversitemize bağlı birimlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KOD NO

ÜNVANI

MEZUNİ-YET

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

BP01

Büro Personeli

Lisans

10

- Maliye lisans programından  mezun olmak.

-2022 yılı KPSSP3 Puan türünden en az 65 puan almış olmak

PRO01

Programcı

Lisans

2

-Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

- YDS’den en az (D) düzeyinde (İngilizce) puan almış olmak.

- KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara üniversitemiz tarafından sözlü sınav yapılacaktır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylarda sözlü sınava çağrılacaktır.

-2022 yılı KPSSP3 Puan türünden en az 65 puan almış olmak
 

TKN01

Teknisyen

Ortaöğretim

2

-Ortaöğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak.

-2022 yılı KPSSP94 Puan türünden en az 65 puan almış olmak

DP01

Destek Personeli

(Temizlik)

 

Ortaöğretim

3

-Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere;

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermeli

-Cinsiyeti Erkek olmak.

-2022 yılı KPSSP94 Puan türünden en az 65 puan almış olmak

DP02

 

Destek Personeli

(Temizlik)

 

Ortaöğretim

1

Üniversitemiz Gemerek Meslek Yüksekokulunda temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere;

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

- İhtiyaç halinde birimlerin taşıma işlerini yapmak ve vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermeli

- Cinsiyeti Kadın olmak

-2022 yılı KPSSP94 Puan türünden en az 65 puan almış olmak

 

DESTEK PERSONELİ GÖREV TANIMI

-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda görevlendirme yapılabilecektir.

 

GENEL ŞARTLAR

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara müracaat edecek adayların görevini yapmaya engel olacak sağlık sorununun ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun bulunmaması gerekmektedir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) adayların Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 • Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 • KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar www.cumhuriyet.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.cumhuriyet.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.cumhuriyet.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).İçin tıklayınız
2) Mezuniyet belgesi (Barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir. Barkodlu belgenin olmaması durumunda diplomanın aslı görülerek fotokopisi kabul edilecektir).
3) 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
4) YDS Sonuç Belgesi.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 28.07.2023 TARİHİ MESAİ BİTİMİ (17:00)

RESMİ GAZETEDE İLANI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ DUYURULAR

2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atananların Duyurusu
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Kapsamında Üniversitemizde Eğitim Almaya Hak Kazananların Dikkatine
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ