Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemiz Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananlar Hakkında

Başlama Tarihi : 05.08.2022 - Bitiş Tarihi : 19.08.2022

          Üniversitemiz tarafından 05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından yapılan sınav sonucunda atanmaya hak kazananlar, Üniversitemizdeki görevlerine atama/başlama işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle 19.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen/posta-kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
        
          Herhangi bir Kamu Kurumunda kadrolu bir unvanda çalışmayan, 657 sk. 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli statüde çalışanlar veya özel sektörde çalışan adaylar Açıktan atanma işlemine tabi tutulacaktır, adaylar atanma isteklerini kendi ifadeleri ile belirtikleri dilekçe ile başvurda bulunduktan sonra aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmekedir.
            Açıktan atama işlemine tabi tutulacak adayların Üniversitemize atama işlemleri; adayların haklarında yürütülecek olan arşiv araştırması neticesine göre yapılacak olup, göreve başlama için kendilerine tebliğde bulunulduğu zaman aşağıdaki belgeler ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına gelmeleri gerekmektedir.
 
Açıktan Atanacak olan Adayların Göreve Başlarken Getirmesi Gereken Belgeler;
 1. Heyet Raporu (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak olup, özel Üniversite veya özel hastaneden alınan heyet raporları kabul edilmemektedir. En geç 6 ay içerisinden alınmış olması gerekmektedir.)
 2. Adli Sicil Kaydı ( e-devlet sisteminden almak için tıklayınız.)
 3. Askerlik Durum Belgesi (e-devletten almak için tıklayınız.)
 4. Diploma Örneği veya Geçici Mezuniyet belgesi ( e-devlet sisteminden almak için tıklayınız.)
 5. Kamudan daha önce istifa etmiş ise geçmiş hizmetini gösterir hizmet cetveli (e-devletten HİTAP Hizmet Dökümü olarak alınabilir.)
 6. En az 1 adet biometrik fotoğraf olmak üzere 4 adet vesikalık fotoğraf
 7. Nüfus cüzdan fotokopisi
          Herhangi bir Kamu Kurumunda kadrolu bir unvanda görev yapan adaylar ise muvafakat işlemine tabi tutulacaktır. Adaylar atama isteklerini, görev yaptıkları kamu kurumunu ve bulundukları kadro unvanını kendi ifadeleri ile belirtikleri dilekçe ile Başkanlığımıza başvuruda bulunacaklardır.  Muvafakat yoluyla gelecek olan adayların kurumları ile yapılan yazışma sonucunda atama işlemleri yapılacak olup;
 
Muvafakat Yoluyla Atanacak Olan Adayların Göreve Başlarken Getirmesi Gereken Belgeler;
 1. Personel Nakil Bildirimi / Personel Maaş Bildirimi  (Personel Nakil Bildirimi/Maaş Nakil Bildiriminde mehil müddeti 15 gün olup, belgede belirtilen ayrılış tarihi itibariyle 15 gün içinde Üniversitemize gelip göreve başlamaları gerekmektedir.)
 2. Askerlik Durum Belgesi (e-devletten almak için tıklayınız.)
 3. Diploma Örneği veya Geçici Mezuniyet belgesi ( e-devlet sisteminden almak için tıklayınız.)
 4. En az 1 adet biometrik fotoğraf olmak üzere 4 adet vesikalık fotoğraf
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi
 

                  BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDEDİR, AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

DUYURULUR.DUYURULAR

Üniversitemiz Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananlar Hakkında
7417 sayılı Af Kanunu Kapsamında Başvuruda Bulunacak Olan TUS/DUS/YDUS Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerinin (Araştırma Görevlisi) Dikkatine
29/11/2018 tarihli SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME /ATANMA BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ