Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Başlama Tarihi : 27.04.2022 - Bitiş Tarihi : 16.05.2022

T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

          Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
       
         Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası
         Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
         Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.
 

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVAN

AD

AÇIKLAMA

Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Dr.Öğr.Üyesi

1

Sağlık Yönetimi bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış ve akılcı ilaç kullanımı üzerine çalışmaları bulunmak.

Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Dr.Öğr.Üyesi

1

Turizm İşletmeciliği ABD yüksek lisans ve doktora yapmış olup, sağlık turizmi üzerine çalışmış olmak.

Divriği Nuri Demirağ MYO

Raylı Sistemler Elektrik Elektronik

Dr.Öğr.Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD doktora yapmış olup, spektrum algılama konusunda çalışmış olmak.

Divriği Nuri Demirağ MYO

Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

Dr.Öğr.Üyesi

1

İşletme ABD yüksek lisans ve doktora yapmış olup, muhasebe paket programlar üzerine çalışmaları bulunmak

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık İşletmecilik

Dr.Öğr.Üyesi

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Alman Dili ve Eğitimi alanında doktora yapmış olup, çocuk ve gençlik edebiyatı konusunda çalışmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Çağatay Lehçeleri

Doçent

1

Klasik Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olup, 17.-18. yüzyıl divan edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Kurumlar Sosyolojisi

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış olup, siyasal katılım üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Toplumsal Uygulamalar

Dr.Öğr.Üyesi

1

Halk hikayeleri ve cinsiyet kültürü üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ya da Yakınçağ Tarihi ABD doktora yapmış olup, idare ve hukuk tarihi alanında çalışmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Yeniçağda Sivas üzerine çalışmalar yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

Din Eğitimi alanında doktora yapmış olup, çocuklarda din eğitimi üzerine çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Profesör

1

Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanından doçentliğini almış olup, eğitim sosyolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış ve yaşam becerileri üzerine çalışmaları bulunmak

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

Doçentliğini ilgili alandan almış olup, kavram yanılgıları üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Matematik Eğitimi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış ve soyutlama süreçleri üzerine çalışmaları bulunmak

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış olup, fraktal öğretimi konusunda çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

Özel Yetenekliler Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Özel Eğitim alanında ya da özel eğitim konusunda doktora yapmış olup, farklılaştırılmış öğretim üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr.Öğr.Üyesi

1

İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olup, erdemler üzerine çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

Sınıf eğitimi alanında doktora yapmış olmak, fen ve çevre eğitimi konularında çalışmaları bulunmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış ve doçent unvanı almış olmak, metin öğretimi ve çözümlemeleri üzerine çalışmaları bulunmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Türkçe Eğitimi veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, Tanzimat dönemi eğitim ile ilgili çalışmaları olmak

Fen Fakültesi

İstatistik

Dr.Öğr.Üyesi

1

İstatistik bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış ve makine öğrenmesi üzerine çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Katıhal Fiziği

Dr.Öğr.Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, safsızlık içeren kuantum noktaları üzerine çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr.Öğr.Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, şeker esterlerinde enzimatik sentez konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr.Öğr.Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, viral hastalıklarda mikroarroy konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

Organik Kimya alanda doçentliğini almış olup, NEGF yöntemi üzerine çalışmış olmak.

Gemerek MYO

Çocuk Gelişimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Psikolojik sözleşme üzerine çalışmış olmak

Gemerek MYO

Laboratuvar Teknolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Analitik Kimya ABD doktora yapmış olup, antikanserojen bileşikler üzerine çalışmış olmak

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanda doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Dr.Öğr.Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış olup, yoksulluk üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Maliye alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olup, optimal vergileme üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış olmak

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati

Dr.Öğr.Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış olup, Arap Edebiyatı üzerine çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Eğitimi

Doçent

1

Din Eğitimi alanında doçentliğini almış olup, değerler eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak

İletişim Fakültesi

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olup, siyasi partiler üzerine çalışmaları bulunmak

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim

Doçent

1

Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış olup, dijital sürveyans üzerine çalışmaları bulunmak

İletişim Fakültesi

Yeni Medya Sanatları

Doçent

1

Doçentliğini Reklamcılık alanında almış olup, sosyal sorumluluk üzerine çalışmaları bulunmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hemşirelik ABD doktora yapmış olup, cerrahi alan enfeksiyonları üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi 

1

Hemşirelik ABD doktora yapmış olup, meme cerrahisi üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Esasları

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hemşirelik ABD doktora yapmış olup, hemşirelik eğitiminde simülasyon uygulamaları üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Yönetim ve Organizasyon ABD yüksek lisans, Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olup, sağlık okuryazarlığı üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Eczane Hizmetleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

Kimya Mühendisi olup,

Kimya Mühendisliği ABD doktora yapmış ve radyoaktif madde giderimi üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

İlk ve Acil Yardım

Dr.Öğr.Üyesi

1

İç Hastalıkları Hemşireliği ABD doktora yapmış olup, acil sağlık hizmetleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olup, yeni nesil dizileme üzerine çalışmaları bulunmak.

Sivas Teknik Bilimler MYO

Elektronik Teknolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Deneysel lazer fiziği çalışmış olmak

Sivas Teknik Bilimler MYO

Makine

Dr.Öğr.Üyesi

1

Kamların aşınması konusunda çalışmış olmak

Sivas Teknik Bilimler MYO

Organik Tarım

Doçent

1

Doçentliğini Su ürünleri alanında almış olup, akuakültür üzerine çalışmaları bulunmak

Sivas Teknik Bilimler MYO

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Dr.Öğr.Üyesi

1

Bitkilerde kuraklık stresi ve antioksidan enzimler üzerine çalışması olmak

Şarkışla Aşık Veysel MYO

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Dr.Öğr.Üyesi

1

Muhasebe ve Finansman ABD yüksek lisans, İşletme alanında doktora yapmış olup, yapay sinir ağları üzerine çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Müh. – Enerji Sistemleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

Makine Mühendisliği bölümü lisans, Enerji Sistemleri ABD yüksek lisans ve doktora yapmış olup, hızlandırıcı sürücülü sistem üzerine çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Müh.-Kontrol Sistemleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış ve jet akışları üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Ön çapraz bağ üzerine çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Anatomi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Ayak morfometrisi üzerine çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Anatomi

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış olup, patella üzerine çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

Kolon ve rektum kanseri ile ilgili çalışması olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

Mezenkimal kök hücreleri üzerine deneysel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

İç hastalıkları uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

İşitme kayıpları üzerine elektrofizyolojik deneysel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi  uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

Kraniyofasiyal Cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Türk Halk Müziği

Dr.Öğr.Üyesi

1

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olup, bağlama eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliğinde almış olup, yeni ürün geliştirme üzerine çalışmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Dr.Öğr.Üyesi

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD doktora yapmış olup, ilgili alanda çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Cerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, ikinci derece yanıklar üzerine çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olup, karaciğer karbonhidrat ve yağ metabolizması üzerine çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Veteriner Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olup, PFGE konusunda çalışmış olmak.

Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

İktisat ABD doktora yapmış olup, elektronik ödemeler üzerine çalışmış olmak.

Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Gıda Mühendisi olup, doktorasını Biyomühendislik alanında yapmış ve glutensiz gıdalar üzerine çalışmış olmak.

Zara Uygulamalı Bilimler YO

Finans ve Bankacılık

Dr.Öğr.Üyesi

1

İktisat ABD doktora yapmış olup, bankacılık üzerine çalışmaları bulunmak.

 

İlan Yayım Tarihi               : 27.04.2022 tarihli Resmi Gazete (İlanı Resmi Gazetede görmek için tıklayınız.)
Son Başvuru Tarihi            :16.05.2022 (Mesai Bitimi)

 DUYURULAR

Üniversitemiz Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananlar Hakkında
29/11/2018 tarihli SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME /ATANMA BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ