Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

KPSS 2021/1 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenen Belgelere İlişkin Duyuru

Başlama Tarihi : 14.07.2021 - Bitiş Tarihi : 06.08.2021

KPSS-2021/1 SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERE İLİŞKİN

D    U     Y     U    R    U

 

Üniversitemize yerleştirilen adaylardan atamalarına esas olmak üzere istenen belgeler;

1- Atama Başvuru Formunun Doldurulması (Form için tıklayınız).

2- Diplomanın Aslı ve Fotokopisi

3- 5 adet biometrik fotoğraf (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca bu yönetmelikteki esaslara uygun olmalı ve son 6 ay içinde çektirilmiş olmalı)

4- Üniversitemize yerleştiğine dair internet çıktısı.

5- 1 (bir) adet nüfus cüzdan fotokopisi.

6- Mal Bildirim Formunun doldurulması. (Önlü-Arkalı doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No kısmı boş bırakılacak. Form için tıklayınız)

7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin doldurularak imzalanması(Form için tıklayınız). 

8-  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

9- Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınacaktır).

10-  Yerleşim Yeri İkametgâh Belgesi (E-Devlet Üzerinden barkodlu olarak alınacaktır).

11- Avukat kadrosu için özel şartları sağlamış olmak kaydıyla; “Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak.” Özel şartı için çalışma belgesi(ıslak imzalı,mühürlü) ve Sigorta Döküm Cetveli (Barkodlu E-devletten alınacaktır)

·  NOT: Lütfen zaman kaybı olmaması için boş form ile başvuruda bulunmayınız.

·  SON BAŞVURU TARİHİ: 06/08/2021 (Mesai Bitimi)

·  NOT: BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILMALIDIR.

· Müracaat Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Sicil Servisi Kampüs/SİVASDUYURULAR

KPSS 2021/1 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenen Belgelere İlişkin Duyuru
Öğretim Elemanı Alım İlanı
2021 YILI NORM KADRO PLANLAMASI