Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Başlama Tarihi : 08.07.2021 - Bitiş Tarihi : 30.07.2021

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

              - Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. 
              - İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
             - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 

Unvan

Birim

Bölüm

Programı

Adet

 

Açıklama

 

Araştırma Görevlisi

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasötik Toksikoloji

1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup,  Farmasötik Toksikoloji ABD’nda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Araştırma Görevlisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Bütçe ve Mali Planlama

1

Maliye Bölümü lisans mezunu olup, Maliye ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Araştırma Görevlisi

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku

1

İlahiyat Fakültesi ve dengi lisans mezunu olup, İslam Hukuku ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Araştırma Görevlisi

Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Restorasyon

1

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Araştırma Görevlisi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

1

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Araştırma Görevlisi

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Bölümü

Hareket ve Antrenman Bilimleri

1

Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Araştırma Görevlisi

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği

1

Turizm İşletmeciliği bölümü lisans mezunu olup,  Turizm İşletmeciliği ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Araştırma Görevlisi

Veteriner Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Teknoloji Bölümü

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ABD’nda doktora yapıyor olmak.

 

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Gemerek MYO

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi

1

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup, Okul Öncesi Eğitimi ABD’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Gürün MYO

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

Aşçılık

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olup, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Gürün MYO

Tasarım Bölümü

İç Mekân Tasarımı

1

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

  Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat

1

İlahiyat Fakültesi ve dengi lisans mezunu olup, Temel İslam Bilimleri ABD tezli yüksek lisans yapmış olmak. Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı Hafızlık Belgesine sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Halk Sağlığı Hemşireliği

1

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD’nda doktora yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Sağlık Hizmetleri MYO

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup, Sinirbilim ABD’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Sağlık Hizmetleri MYO

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Fizik bölümü lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde doktora yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Sağlık Hizmetleri MYO

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1

Fizik bölümü lisans mezunu olup, Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış ve Biyomedikal cihazlar konusunda en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Yabancı Diller YO

Yabancı Diller YO

İngilizce

1

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Yıldızeli MYO

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Biyokimya

1

Biyokimya veya Kimya bölümü lisans mezunu olup, Biyokimya ABD’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

  Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

Yıldızeli MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1

İstatistik bölümü lisans mezunu olup, Biyoistatistik ABD’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı Birim)

Rektörlük

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

1

Mühendislik alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olup, Yükseköğretim Kurumlarının BAP veya Proje Koordinasyon Merkezlerinde en az 1 yıl tecrübesi bulunmak.

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı Birim)

Rektörlük

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  (CUZEM)

 

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanlarında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olup, Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitim Araştırma Merkezlerinde en az 1 yıl tecrübesi bulunmak

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı Birim)

Rektörlük

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

1

Grafik Tasarımı lisans mezunu olup, Grafik/Grafik Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

                     
Başvuru Başlama Tarihi                            : 08.07.2021
Son Başvuru Tarihi                                      : 30.07.2021
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi  : 03.08.2021
Giriş Sınavı Tarihi                                       : 05.08.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                                               : 09.08.2021
 
Başvuru Adresi : İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Merkez Müdürlüklerine
 
T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi, 58140,  Merkez Kampüs/SİVAS
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi              : www.cumhuriyet.edu.tr
 
Genel Şartlar
 • 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
Özel Şartlar
 • Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.
 • Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
Başvuruda İstenen Belgeler:
 1. Başvuru Formu için tıklayınız.
 2. Özgeçmiş,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 4. Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı  (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 5. Transkript fotokopisi  (ilgili kurumdan onaylı ) veya E-Devlet çıktısı  (Lisans eğitimi ile ilgili),
 6. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya E-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri için)
 7. ALES Sonuç Belgesi,
 8. Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),
 9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 10. Fotoğraf  (2 adet resim, 1 tanesi Başvuru formuna Yapıştırılacaktır.)
 11. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
Önemli Notlar:
 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
 3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
 4. Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.
 5. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
 6. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 8. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
 9.  Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin müracatları kabul edilmeyecektir.
 
İlanı Resmi Gazetede Görmek İçin Tıklayınız.DUYURULAR

KPSS 2021/1 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenen Belgelere İlişkin Duyuru
Öğretim Elemanı Alım İlanı
2021 YILI NORM KADRO PLANLAMASI