Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Başlama Tarihi : 18.11.2020 - Bitiş Tarihi : 02.12.2020

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

 Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
 İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

 

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü / Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

(Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi)*

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)

 

1

Tarih, Tarih Öğretmenliği, İlahiyat Fakültesi lisans veya dengi okul mezunu olup, Ortaçağ, Yeniçağ, İslam Tarihi veya Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi ABD birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü  /

Klinik Psikoloji AnabilimDalı

Araştırma Görevlisi

 

1

Psikoloji Bölümü lisans ve Klinik Psikoloji ABD tezli yüksek lisans mezunu olup, Psikoloji ABD doktora yapıyor olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  / Türk Halk Edabiyatı Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

 

1

Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olup, Türk Halk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış ve ilgili alanda doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü  / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

 

1

İİBF ve dengi okul mezunu olup, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

 

1

İlahiyat Fakültesi lisans veya dengi okul mezunu olup, Türk Din Musikisi ABD’nda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü /

Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

 

1

Mimarlık Fakültesi ve dengi lisans mezunu olup, Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım veya Kültürel Mirası Koruma ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Rektörlük

Uygulamalı Birimler

(TÖMER)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

 

1

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, Yükseköğretim Kurumları Türkçe Öğretim Merkezlerinde ders verme tecrübesi bulunmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği Bölümü /

Türk Halk Müziği Anabilim Dalı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

 

1

Müzik Öğretmenliği Bölümü lisans, Güzel Sanatlar Eğitimi ABD tezli yüksek lisans mezunu olup, Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü /

Veterinerlik Virolojisi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Veterinerlik Virolojisi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü / Yabancı Diller Anabilim Dalı (İngilizce)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

 

1

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü / Yabancı Diller Anabilim Dalı (Almanca)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

 

1

Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Mütercim-Tercümanlık lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü / Yabancı Diller Anabilim Dalı (Fransızca)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

 

1

Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Yıldızeli MYO

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü /

Biyokimya Programı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

 

1

Biyokimya veya Kimya bölümü lisans mezunu olup, Biyokimya ABD’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Başvuru Başlama Tarihi                             : 18.11.2020  İlanı Resmi Gazetede görmek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi                                      : 02.12.2020

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi  : 04.12.2020

Giriş Sınavı Tarihi                                       : 08.12.2020

Sonuç Açıklama Tarihi                                               : 10.12.2020 

Başvuru Adresi :

İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Merkez Müdürlüklerine

 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi              : www.cumhuriyet.edu.tr

Genel Şartlar

 • 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılacak olan başvurularda YDS puanı en az 80 olacaktır. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

 • Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.
 • Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 • ( * ) Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Formu          T I K L A Y I N I Z  
 2. Özgeçmiş,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 4. Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı  (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 5. Transkript fotokopisi  (ilgili kurumdan onaylı ) veya E-Devlet çıktısı  (Lisans eğitimi ile ilgili),
 6. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya E-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri için)
 7. ALES Sonuç Belgesi,
 8. Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),
 9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 10. Fotoğraf  (2 adet resim, 1 tanesi Başvuru formuna Yapıştırılacaktır.)
 11. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:

 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
 3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
 4. Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.
 5. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
 6. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 8. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
 9.  Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin müracatları kabul edilmeyecektir.

 

NOT: 20.11.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanacak olan düzeltme ilanımız aşağıdadır.

 DUYURULAR