Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

Hukuk Fakültesi Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Başlama Tarihi : 20.10.2020 - Bitiş Tarihi : 06.11.2020

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ  ALIM İLANI

 - Üniversitemizin aşağıda yaılı birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca (Öncelikli Alanlar) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Araştırma Görevlisi

6

2

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Özel Hukuk ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Özel Hukuk ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Özel Hukuk ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Araştırma Görevlisi

6

2

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Özel Hukuk ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Araştırma Görevlisi

6

2

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Özel Hukuk ABD tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi                                              : 20.10.2020  Resmi Gazetede görmek için tıklayınız.
Son Başvuru Tarihi                                                      : 06.11.2020
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi            : 13.11.2020
Giriş Sınavı (Sözlü) Tarihi                                          : 20.11.2020
Sonuç Açıklama Tarihi                                               : 24.11.2020
Başvuru Adresi                                                           : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı   Kampüs SİVAS
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi              : www.cumhuriyet.edu.tr
 
Genel Şartlar
 1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 
 
Özel Şartlar
1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
2- Bu kadrolara atamalar;
- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince alınacaktır.
-  Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
3- Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.
 
Başvuruda İstenen Belgeler:
 1. Başvuru Formu için tıklayınız.
 2. Özgeçmiş,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 4. Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı  (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 5. Transkript fotokopisi (Lisans Eğitimi ile ilgili)
 6. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya E-Devlet çıktısı 
 7. ALES Sonuç Belgesi,
 8. Yabancı Dil Belgesi,
 9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 10. Fotoğraf (1 adet)
 11.  Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
Önemli Notlar:
 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
 3. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 5. Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin müracatları kabul edilmeyecektir.
 6. Başvuruların ilgili Birime şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.DUYURULAR

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 - TUS) 1.Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atananların Duyurusu
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUCU (YEDEK ADAYLARDAN YERLEŞENLER)
2021 YILI NORM KADRO PLANLAMASI