Telefon: 0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

İç Kontrol İş Akış Şemaları

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

  1 Pasaport (Gri) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  2 Pasaport (Yeşil) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  3 13-b Görevlendirilme İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  4 2828 s.k. kapsamında Atananlara İlişkin İş Akış Şeması
  5 35. Madde ile Görevlendirilme İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  6 3713 s.k. kapsamında Atananlara İlişkin İş Akış Şeması
  7 38. Madde ile Görevlendirilme İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  8 39. Madde ile Görevlendirilme İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  9 40.b Maddesi ile Görevlendirilme İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  10 Akademik Personel Askerlik Sevk Tehir İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  11 Akademik Personel Atama ve başlama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  12 Akademik Personelin Naklen Ayrılma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  13 Dolu-Boş Kadro Değişiklikleri İş Akış Şeması
  14 Emeklilik ( İstekle ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  15 Emeklilik ( Vefat ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  16 Emeklilik ( Yaş Haddinden ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  17 Genel Yazışma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  18 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Atamasına İlişkin İş Akış Şeması
  19 Hazırlık Sınıfı Y.lisans Doktora Değerlendirmesine İlişkin İş Akış Şeması
  20 Hizmet Değerlendirilmesi (Sigortalı) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  21 Hizmet Değerlendirme (Kamuda) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  22 İdari Engelli Personel Alım İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  23 İdari Personel Adaylığı Kaldırma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  24 İdari personel KPSS Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  25 İdari Personelin Naklen Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  26 İdari Personelin Naklen Ayrılma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  27 İstifa İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  28 Mal Bildirim Beyannameleri İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  29 Müstafi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  30 Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesine İlişkin İş Akış Şeması
  31 Öğretim Elemanı Alımı İş Akış Şeması
  32 Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Şeması
  33 Personel belgesi veya hizmet cetveli talebine İlişkin İş Akış Şeması
  34 Personelin Terfi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  35 Sözleşmeli Personel 4-B alımına İlişkin İş Akış Şeması
  36 Tenkis Dağıtım (Birim) Değişikliklerine İlişkin İş Akış Şeması
  37 TUS YDUS DUS Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  38 Ücretsiz İzin İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  39 Yabancı uyruklu Personel Atama-Görev Süresi Uzatma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  40 YÖK’ten Akademik kadro atama izni talebine Yönelik İş Akış Şeması