Telefon: 0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

Misyon

Personel Dairesi Başkanlığının misyonu; çağdaş, bilgiyle donanmış, iletişim ve etkileşim becerisine sahip çevresine önderlik edebilen, personeline ve topluma sunduğu hizmet anlayışı ile evrensel standartlarda en iyi hizmeti sunmayı, uygulama ve yaymayı, Üniversitemizde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri, yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde zamanında, doğru ve süratle yürütmeyi amaçlamaktadır.

İç Kontrol İş Akış Şemaları

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

  1 01 PDB Gelen Evrak İş Akış Şeması
  2 02 PDB Öğretim Üyesi Alım İlanı İş Akış Şeması
  3 03 PDB Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Alım İlanı İş Akış Şeması
  4 04 PDB Akademik Personel Kadro Taleplerine Yönelik İş Akış Şeması
  5 05 PDB Engelli Personel Kadrolarına İlişkin İş Akış Şeması
  6 06 PDB SHECK Kapsamında Personel Alımına İlişkin İş Akış Şeması
  7 07 PDB Dolu-Boş Kadro Değişiklikleri İş Akış Şeması
  8 08 PDB Dolu-Boş Kadro Birim Değişikliklerine İlişkin İş Akış Şeması
  9 09 PDB Sözleşmeli Personele İlişkin İş Akış Şeması
  10 10 PDB İstifa İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  11 11 PDB Ücretsiz İzin İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  12 12 PDB Müstafi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  13 13 PDB Akademik Personel Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  14 14 PDB KPSS Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  15 15 PDB İdari Personelin Naklen Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  16 16 PDB İdari Personelin Naklen Ayrılma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  17 17 PDB Akademik Personelin Naklen Ayrılma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  18 18 PDB Akademik Personel Askerlik Sevk Tehir İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  19 19 PDB Genel Yazışma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  20 20 PDB Adaylığı Kalkan İdari Personel İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  21 21 PDB SHCEK Atamalarına İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  22 22 PDB Özürlü Personel Atamalarına İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  23 23 PDB Görevlendirilme İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  24 24 PDB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Atamasına İlişkin İş Akış Şeması
  25 25 PDB TUS YDUS DUS Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  26 26 PDB Mal Bildirim Beyannameleri İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  27 27 PDB Kamuda Geçen Geçmiş Hizmet Değerlendirme İşlemi İş Akış Şeması
  28 28 PDB Askerlik Hizmet Değerlendirme İşlemi İş Akış Şeması
  29 29 PDB Hazırlık Sınıfı Y.lisans Doktora Değerlendirmesine İlişkin İş Akış Şeması
  30 30 PDB Öğrenim Değişikliği ( Lise Önlisans Lisans) Değerlendirmesine İlişkin İş Akış Şeması
  31 31 PDB Sigortalı Hizmet Değerlendirilmesi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  32 32 PDB Personelin Yıllık Terfi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  33 33 PDB Emeklilik ( İstekle ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  34 34 PDB Emeklilik ( Yaş Haddinden ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  35 35 PDB Emeklilik ( Vefat ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  36 36 PDB 35. Madde İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması
  37 37 PDB Yeşil Pasaport İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  38 38 PDB Gri Pasaport İşlemine İlişkin İş Akış Şeması