Telefon: 0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları Tablosu

2014-07-01  
 • Personel
  Daire Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Tablosu
 • Personel
  Daire Başkanlığı Kamu Hizmet Envanteri Tablosu
 • İç Kontrol İş Akış Şemaları

  PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

    1 01 PDB Gelen Evrak İş Akış Şeması
    2 02 PDB Öğretim Üyesi Alım İlanı İş Akış Şeması
    3 03 PDB Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Alım İlanı İş Akış Şeması
    4 04 PDB Akademik Personel Kadro Taleplerine Yönelik İş Akış Şeması
    5 05 PDB Engelli Personel Kadrolarına İlişkin İş Akış Şeması
    6 06 PDB SHECK Kapsamında Personel Alımına İlişkin İş Akış Şeması
    7 07 PDB Dolu-Boş Kadro Değişiklikleri İş Akış Şeması
    8 08 PDB Dolu-Boş Kadro Birim Değişikliklerine İlişkin İş Akış Şeması
    9 09 PDB Sözleşmeli Personele İlişkin İş Akış Şeması
    10 10 PDB İstifa İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    11 11 PDB Ücretsiz İzin İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    12 12 PDB Müstafi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    13 13 PDB Akademik Personel Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    14 14 PDB KPSS Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    15 15 PDB İdari Personelin Naklen Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    16 16 PDB İdari Personelin Naklen Ayrılma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    17 17 PDB Akademik Personelin Naklen Ayrılma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    18 18 PDB Akademik Personel Askerlik Sevk Tehir İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    19 19 PDB Genel Yazışma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    20 20 PDB Adaylığı Kalkan İdari Personel İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    21 21 PDB SHCEK Atamalarına İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    22 22 PDB Özürlü Personel Atamalarına İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    23 23 PDB Görevlendirilme İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    24 24 PDB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Atamasına İlişkin İş Akış Şeması
    25 25 PDB TUS YDUS DUS Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    26 26 PDB Mal Bildirim Beyannameleri İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    27 27 PDB Kamuda Geçen Geçmiş Hizmet Değerlendirme İşlemi İş Akış Şeması
    28 28 PDB Askerlik Hizmet Değerlendirme İşlemi İş Akış Şeması
    29 29 PDB Hazırlık Sınıfı Y.lisans Doktora Değerlendirmesine İlişkin İş Akış Şeması
    30 30 PDB Öğrenim Değişikliği ( Lise Önlisans Lisans) Değerlendirmesine İlişkin İş Akış Şeması
    31 31 PDB Sigortalı Hizmet Değerlendirilmesi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    32 32 PDB Personelin Yıllık Terfi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    33 33 PDB Emeklilik ( İstekle ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    34 34 PDB Emeklilik ( Yaş Haddinden ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    35 35 PDB Emeklilik ( Vefat ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    36 36 PDB 35. Madde İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması
    37 37 PDB Yeşil Pasaport İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
    38 38 PDB Gri Pasaport İşlemine İlişkin İş Akış Şeması