İçdenetim Birim Başkanlığı Teşkilat Şeması
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu